Podujatia

FEBRUÁR 2024

Pezinské vínne pivnice
10. február 2024

16. ročník obľúbeného vinárskeho podujatia.
Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD.,  PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
Viac informácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/pezinske-vinne-pivnice-a-dvory-2024-


Komentovaná prehliadka výstavy Najstaršie remeslo?
21. február 2024, od 15:30 do 16.30 hod.

Prehliadka výstavy Najstaršie remeslo? v rámci Svetového dňa sprievodcov. 
Zodpovedná osoba: PhDr. Veronika Kurtová
Viac informácií: https://www.tvpezinok.sk/2024/komentovane-prehliadky-ku-svetovemu-dnu-sprievodcov-cestovneho-ruchu/MAREC 2024

Ukončenie výstavy Najstaršie remeslo?
16. marec 2024

Výstava remesiel.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková, Mgr. Lucia Burdová
Viac informácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/vystava-najstarsie-remesloAPRÍL 2024

Otvorenie výstavy - V objatí krajiny
4. apríl 2024
o 17.00 hodine
Výstava trvá do 2.6.2024.

Na výstave V objatí krajiny nájdete obrazy maľované technikou akvarelu od autorky Michaely Syrovej, ktoré zobrazujú reálne miesta v Pezinku a blízkom regióne. Autorka projektu je celoživotne spätá s Pezinkom a oblasťou Malých Karpát svojim životom, prácou, komunitou i vlastnou tvorbou. Venuje sa maľbe v technike akvarelu a zobrazuje prevažne krajinárske motívy.

Súčasťou výstavy sú aj sprievodné podujatia: Ateliér Pod nebom, Ateliér Poď, neboj sa umenia!, Fotografická súťaž a Finisáž.

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD., kurátorka výstavy
Viac informácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/vystava-v-objati-krajiny-a-sprievodne-programyDivadelné predstavenie HROZNÁ
5. apríl 2024 o 19.00 hodine

V spolupráci s OZ Anima Act.

Rodáčka zo Sv. Jura, spisovateľka Viola Almássyová a jej kniha „Šúrsky drak a iné zlovesti“, nás inšpirovala k vytvoreniu bábkovej inscenácie „Hrozná“. Téma rodiny a odpustenia sa zrkadlí v príbehu dvoch sestier, ktoré na kare svojho otca odhaľujú tajomstvá Svätého Jura, a tiež ich vinohradníckeho rodu. Príďte s nami zažiť ich cestu k „dorobeniu“ toho najlepšieho vína. Táto komorná
site-specific inscenácia je vytvorená špeciálne pre priestor vinohradníckych pivničiek, kde jej čaro vyniká ešte viac. Je vhodná pre všetkých, ktorí milujú legendy, tajomstvá, humor a dobré víno.

OZ Anima – Act má za cieľ vytvárať jedinečné kultúrne a spoločenské aktivity najmä v meste Svätý Jur. Ich prvá aktivita Hrozná je divadelnou inscenáciou s bábkovými a interaktívnymi prvkami, ktorá čerpá z povestí a bohatej histórie slobodného kráľovského mesta Svätý Jur. Inscenácia divákom prinesie osobný zážitok nie len pre zvuk, obraz ale aj cez chuťové poháriky.

Divadlo je určené pre dospelého diváka a deti od 9 rokov. V cene lístka je zahrnutá aj ochutnávka kvalitného vínka a pre detičky sladučký mušt.
Viac informácií: https: //www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/divadelne-predstavenie-hrozna-Filmový kvíz
19. apríl 2024 o 19.00 hodine

Prvý tohtoročný filmový kvíz v múzeu sa blíži! Vytvorte si s partiou kamarátov (víťazný) tím a príďte si s nami užiť pohodový kvízový večer.
V troch kolách otestujeme vaše znalosti z rôznych filmových tém a žánrov. Na víťazov čakajú skvelé filmové ceny!

Kedy? - 19.04.2024 (piatok) od 19:00 hod.
Kde? – Malokarpatské múzeum v Pezinku (M. R. Štefánika 4)
Podmienky? – Prihláste svoj tím do 16.04.2024 na e-mailovú adresu: hana.sedlackova@muzeumpezinok.sk
Počet súťažiacich v jednom tíme je limitovaný na 2-4 osoby. Do e-mailu nezabudnite napísať názov vášho tímu a počet jeho členov.
Vstupné? – 5 € na osobu, platiť sa bude priamo na mieste a v hotovosti
Osviežiť sa budete môcť vínami z našej ponuky a slanými chuťovkami.
Tešíme sa na Vás!
Oznam, dňa 10.4.2024: Ďakujeme veľmi pekne všetkým záujemcom, kapacita podujatia je už naplnená a prihlasovanie tímov je už uzavreté.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková 

Viac infomácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/filmovy-kviz--https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/filmovy-kviz--


Zážitková degustácia vín - VÍNO A ČOKOLÁDA
26. apríl 2024 o 18.00 hodine


Nová zážitková degustácia zahŕňa:
-   5 exkluzívnych vín z Malokarpatského regiónu
-   4 delikátne slovenské čokolády 
-   chuťovo vyvážený vínny destilát ako degustív
-   drobný záhryz 

-    vychutnáte si výnimočnosť chutí spočívajúcich v netradičnej kombinácii kvalitných vín a slovenskej    
     čokolády v priestoroch historickej pivnice zo 17. storočia
-    spoznáte zaujímavosti zo sveta čokolády a vína
-    navštívite modernú expozíciu s najväčšou zbierkou historických vinárskych lisov v Európe

Ide o otvorený termín pre širokú verejnosť.
Objednajte sa na termín najneskôr do 24.4.2024 na e-mailovej adrese:
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
(Mgr. Monika Chvosteková)

Maximálny počet účastníkov je 27 osôb.
Cena degustácie je 24 €/os.

Viac informácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/aktuality-/vino-a-cokolada-zazitkova-degustacia-v-muzeu

Podujatie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1113629176450102?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
Informácie a objednávky na degustácie v iných termínoch (pre skupiny nad 10 osôb): https://www.muzeumpezinok.sk/sk/ponukame/degustacie-vin

MÁJ 2024

Otvorenie výstavy
- Hrdinovia v uniforme
2. máj 2024
Výstava trvá do 2.11.2024.

Výstava k 150. výročiu založenia Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok.
Už vo štvrtok 2.5.2024 bude pre vás sprístupnená nová výstava Hrdinovia v uniforme, ktorá je venovaná významnému výročiu - 150 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Múzejníctvo a hasičské povolanie sa v našom meste historicky prelína v osobe Františka Meissla, ktorý stál pred 150 rokmi pri vzniku oboch.
Výstavu otvoríme slávnostnou vernisážou v sobotu 4.5.2024 o 16.00 hodine v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Tradičné oslavy Dňa Svätého Floriána v Pezinku budú veľkolepé a program sa začína v sobotu 4.5.2024 už od 12.00 hodiny.

Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Burdová, kurátorka výstavy


Noc múzeí a galérií
18.5.2024 od 15.00 do 21.00 hod.

Múzeum bude otvorené v čase od 15.00 do 21.00 hodiny, kedy budú prebiehať Prehliadky múzea.
V čase medzi 16.00 a 18.00 hod. bude prebiehať aj sprievodný program
k výstave „V objatí krajiny“a názvom „Ateliér – Poď, neboj sa umenia!“, ktorý môžete taktiež navštíviť.
Zodpovedná osoba: PhDr. Veronika Kurtová


Konferencia Mikulov - Zborník Terra Vineatica
21.-22. máj 2024

Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Malokarpatským muzeem v Pezinku
Vás zvou na mezinárodní konferenci
TERRA VINEATICA II. Kultura vinohradnictví a vína ve středoevropském prostoru
květen 2024

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
Mgr. Anna Bajerová, Regionální muzeum v Mikulově
PhDr. Martin Hrubala, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
PhDr. Tomáš Klokner, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově
Mgr. Josef Šuba, Regionální muzeum v Mikulově

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Mezinárodní vědecká konference „TERRA VINEATICA II. Kultura vinohradnictví a vína ve středoevropském prostoru“ je společným projektem Malokarpatského muzea v Pezinku a Regionálního muzea v Mikulově, které se v rámci Slovenska a České republiky profilují jako instituce zaměřené na dokumentaci i výzkum vinařství. Cílem konference je pokus o sumarizaci aktuálního stavu poznání vinohradnické a vinařské kultury ve střední Evropě a určení perspektiv dalšího výzkumu. Témata konference budou seřazena do následujících programových bloků:
Blok A: Archeologie – Archeologické doklady pěstování révy a obchodu s vínem od pravěku po středověk
Blok B: Historie – Dějiny vinohradnictví a vinařství ve světle archivních pramenů
Blok C: Etnologie – Vinohradnictví a vinařství v různých aspektech tradiční lidové kultury
Blok D: Kultura a umění – Víno a vinařství jako inspirační zdroj i předmět zájmu ve výtvarném umění, filmu či architektuře

Zodpovedné osoby: PhDr. Tomáš Klokner, PhD.; PhDr. Martin Hrubala, PhD.
Viac informácií, CALL FOR PAPERS, PROGRAM KONFERENCIE I PRAKTICKÉ TIPY:
https://www.muzeumpezinok.sk/sk/kalendar/konferencia-terra-vineaticaJÚN 2024

Keramické trhy Pezinok
14. – 16. jún 2024

20. ročník obľúbeného podujatia s medzinárodnou účasťou.
Zodpovedná osoba: Renáta Jakubcová 
Viac informácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/keramicke-trhy-pezinok-2024

Otvorenie výstavy - Na počiatku bola hlina
14. jún 2024

Výstava trvá do 14.9.2024.
Výstava mapuje 20-ročnú históriu medzinárodného podujatia Keramické trhy Pezinok, ktorých hlavným organizátorom je Malokarpatské múzeum v Pezinku. Návštevníci sa môžu tešiť na predmety zo všetkých súťažných výstav i na ,,rekordné“ kúsky, akými sú bábovnica či špásovný džbán.

Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková, kurátorka výstavy


SEPTEMBER 2024

Vinobranie Pezinok - Tradičné historické prešovačky pred múzeom
20.-22. september 2024

Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD.

Otvorenie výstavy - Oliver Solga
19. september 2024
Výstava trvá do 9.11.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD., kurátorka výstavyOKTÓBER 2024


Stredoveké trhy
26. október 2024

Nádvorie Malokarpatského múzea v Pezinku sa premení na STREDOVEKÝ TRH. Spoločne sa vrátime do prelomu 14. a 15. storočia a vďaka vtedajším remeslám spoznáme život stredovekých ľudí.
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikola Heger SchwammelováNOVEMBER 2024

Filmový kvíz
25. november 2024

Príďte si otestovať svoje znalosti z rôznych filmových tém a žánrov. Pozvite svojich kamošov a užite si s nami pohodový kvízový večer.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková


Otvorenie výstavy - Moruša
21. november 2024

Výstava trvá do 8.3.2025.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD., kurátorka výstavy


Upozorňujeme návštevníčky a návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti Malokarpatského múzea v Pezinku.