Podujatia

FEBRUÁR 2024

Pezinské vínne pivnice
10. február 2024

16. ročník obľúbeného vinárskeho podujatia.
Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD.,  PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
Viac informácií: https://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/pezinske-vinne-pivnice-a-dvory-2024-


Komentovaná prehliadka výstavy Najstaršie remeslo?
21. február 2024, od 15:30 do 16.30 hod.

Prehliadka výstavy Najstaršie remeslo? v rámci Svetového dňa sprievodcov. 
Zodpovedná osoba: M.F.A. Karolína Juríková


MAREC 2024

Ukončenie výstavy Najstaršie remeslo?
16. marec 2024
Výstava remesiel.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková, Mgr. Lucia Burdová

APRÍL 2024

Otvorenie výstavy - Akvarel
4. apríl 2024

Výstava trvá do 2.6.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Filmový kvíz
19. apríl 2024

Sú filmové hlášky súčasťou vášho slovníka a pozeranie filmov patrí medzi vaše obľúbené aktivity? Potom ste na správnom mieste! Po úspešnom novembrovom kvíze prichádzame s novými okruhmi a otázkami, ktoré preveria znalosti filmových fanúšikov. 
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková 


MÁJ 2024

Otvorenie výstavy
- 150 rokov Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok
2. máj 2024
Výstava trvá do 2.11.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Burdová

Konferencia Mikulov - Zborník Terra Vineatica
21.-22. máj 2024

Zodpovedné osoby: PhDr. Tomáš Klokner, PhD.; PhDr. Martin Hrubala, PhD.


JÚN 2024

Keramické trhy
14. – 16. jún 2024

20. ročník obľúbeného podujatia s medzinárodnou účasťou.
Zodpovedná osoba: Renáta Jakubcová 

Otvorenie výstavy - Na počiatku bola hlina
14. jún 2024
Výstava trvá do 14.9.2024.
Výstava mapuje 20-ročnú históriu medzinárodného podujatia Keramické trhy Pezinok, ktorých hlavným organizátorom je Malokarpatské múzeum v Pezinku. Návštevníci sa môžu tešiť na predmety zo všetkých súťažných výstav i na ,,rekordné“ kúsky, akými sú bábovnica či špásovný džbán.

Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková

SEPTEMBER 2024

Vinobranie Pezinok - tradičné prešovačky pred múzeom
20.-22. september 2024

Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD.

Otvorenie výstavy - Oliver Solga
19. september 2024
Výstava trvá do 9.11.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.


OKTÓBER 2024


Stredoveké trhy
26. október 2024

Nádvorie Malokarpatského múzea v Pezinku sa premení na STREDOVEKÝ TRH. Spoločne sa vrátime do prelomu 14. a 15. storočia a vďaka vtedajším remeslám spoznáme život stredovekých ľudí.
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikola Heger Schwammelová


NOVEMBER 2024

Filmový kvíz
25. november 2024

Príďte si otestovať svoje znalosti z rôznych filmových tém a žánrov. Pozvite svojich kamošov a užite si s nami pohodový kvízový večer.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková


Otvorenie výstavy - Moruša
21. november 2024

Výstava trvá do 8.3.2025.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.


Upozorňujeme návštevníčky a návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti Malokarpatského múzea v Pezinku.