KONFERENCIA TERRA VINEATICA 2024

Call for papers - dokument:
/userfiles/files/call_for_papers_FIN.pdf


CALL FOR PAPERS
Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Malokarpatským muzeem v Pezinku
Vás zvou na mezinárodní konferenci
TERRA VINEATICA II. Kultura vinohradnictví a vína ve středoevropském prostoru
květen 2024

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
Mgr. Anna Bajerová, Regionální muzeum v Mikulově
PhDr. Martin Hrubala, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
PhDr. Tomáš Klokner, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově
Mgr. Josef Šuba, Regionální muzeum v Mikulově

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Mezinárodní vědecká konference „TERRA VINEATICA II. Kultura vinohradnictví a vína ve středoevropském prostoru“ je společným projektem Malokarpatského muzea v Pezinku a Regionálního muzea v Mikulově, které se v rámci Slovenska a České republiky profilují jako instituce zaměřené na dokumentaci i výzkum vinařství. Cílem konference je pokus o sumarizaci aktuálního stavu poznání vinohradnické a vinařské kultury ve střední Evropě a určení perspektiv dalšího výzkumu. Témata konference budou seřazena do následujících programových bloků:
Blok A: Archeologie – Archeologické doklady pěstování révy a obchodu s vínem od pravěku po středověk
Blok B: Historie – Dějiny vinohradnictví a vinařství ve světle archivních pramenů
Blok C: Etnologie – Vinohradnictví a vinařství v různých aspektech tradiční lidové kultury
Blok D: Kultura a umění – Víno a vinařství jako inspirační zdroj i předmět zájmu ve výtvarném umění, filmu či architektuře
Abstrakt v rozsahu max. 1500 znaků spolu s krátkým profesním CV pošlete jako součást elektronické konferenční přihlášky do 28. února 2023.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Termín přihlášení příspěvku na konferenci do 28. února 2023
• prostřednictvím vyplněné elektronické přihlášky
Organizační výbor si vyhrazuje právo nepřijmout všechny přihlášené příspěvky. Autoři přijatých příspěvků budou kontaktování e-mailem po uzavření termínu odevzdání přihlášek.
Termín odevzdání příspěvku do tisku do 31. října 2023
• e-mailem na propagace@rmm.cz
Termín konání konference: květen 2024 (bude upřesněno v průběhu roku 2023)
Místo konání konference: Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov

SBORNÍK Z KONFERENCE
Organizační výbor garantuje publikaci všech akceptovaných a přihlášených příspěvků v recenzovaném vědeckém sborníku. Sborník bude k dispozici v tištěné podobě na konferenci.

DALŠÍ INFORMACE
Bližší informace o možnostech ubytování a výši konferenčního poplatku budou zaslány v dalším cirkuláři po uzavření programu konference.

KONTAKTNÍ ADRESA
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1/4
692 01 Mikulov
propagace@rmm.cz

https://forms.office.com/e/jAMCiMjx6q

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program konferencie 21.-22.5.2024:
/userfiles/files/TV%20II_%20Program%20konference.pdf

Praktické tipy:
/userfiles/files/Praktick%C3%A9%20tipy.pdf


Program konferencie 21.-22.5.2024:

TERRA VINEATICA II. Kultura vinohradnictví a vína ve středoevropském prostoru
21.– 22. KVĚTNA 2024
ZÁMEK MIKULOV


PROGRAM KONFERENCE

Úterý 21. května 2024 ǀ 10.00–16.00:

10.00–10.20 Slavnostní zahájení konference Mgr. Petr Kubín, PhDr. Martin Hrubala, Ph.D. + host
10.20–10.40 Rady Marca Porcia Catona k pestovaniu viniča a výrobe vína v diele De agricultura PhDr. Tomáš Klokner, Ph.D.
10.40–11.00 Humanistický autor Juraj Tesák Mošovský a jeho spis Collis Vinearius z roku 1611 Mgr. Angela Škovierová, Ph.D.
11.00–11.20 Víno v souvislosti s bitvou u Slavkova Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
11.20–11.40 Anton Sirmaj a jeho vedomosti o vinorodých oblastiach východného Slovenska v širšom kontexte Mgr. Katarína Karabová, Ph.D.
11.40–12.00 Terroir aneb Prolnutí historiografického a zemědělského diskurzu Mgr. Martin Markel, Ph.D.
12.00–13.30 Oběd
13.30–13.50 Právní ochrana moravských vinic Mgr. Zdeněk Vostrý, Ph.D.
13.50–14.10 Viničné právo a život na vinohrade v Dolných Obdokovciach: od tradičného viničného úradu po spolok priateľov vína
prof. Ing. Alexander Fehér, Ph.D., Ing. Iveta Fehér Pindešová
14.10–14.30 Vinařství ve sbírkách Národního zemědělského muzea ve Valticích a jeho prezentace
Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
14.30–14.50 Přestávka na kávu
14.50–15.10 Víno jako součást tradiční kultury Mgr. et Mgr. Eva Chovancová
15.10–15.30 Vinohradnické stavby ve středoevropském prostoru Mgr. Jitka Matuszková, Ph.D.
15.30–15.50 Presúzy jako centrum setkávání v období socialismu Mgr. Věra Colledani
15.50–16.10 Svatý Martin ve vinařských tradicích jižní Moravy Mgr. Josef Šuba
16.10–18.00 Exkurze
18.00–19.00 Ubytování
19.00–23.00 Společenský večer

Středa 22. května 2024 ǀ 9.00–12.00
9.00–12.00 Blok příspěvků mimo sborník z konference

Přesný program bude upřesněn

KONTAKTNÍ ADRESA
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1/4
692 01 Mikulov
propagace@rmm.cz


Praktické tipy:

Tipy na ubytování a občerstvení

Ubytování v Mikulově
Hotel Tanzberk https://www.hotel-tanzberg.cz/
Boutique Hotel Templ https://www.zazijpalavu.cz/boutique-hotel-templ/
Městský penzion Mikulov https://www.penzion.mikulov.cz/cs/
Penzion (Ne)vinná kavárna https://www.nevinnakavarna.cz/#ubytovani
Hotel Galant Mikulov https://galant.cz/hotel-galant-mikulov/
Hotel Volařík https://hotelvolarik.cz/
Apartmány Šílová https://vinosilova.cz/apartmany/

Restaurace / bistra

Obědové menu:
Bistro Drogérka https://www.bistrodrogerka.cz/
Restaurace pod radnicí Náměstí 158/1, Mikulov
Bistro Pedro´s https://pedrosfoodtruck.cz/
Korek Mikulov https://www.korekmikulov.cz/
Bistro Sojka & spol. Náměstí 198/10, Mikulov
Víno Šílová https://vinosilova.cz/restaurace-mikulov/

Snídaně:
Bistro Křižákovi https://www.pekarstvikrizak.cz/menu/
Bistro 42 Náměstí 30/21, Mikulov
Bistro Kafé Jako Doma Facebook
KUK Bistro Facebook

Všechny doporučené hotely a stravovací zařízení jsou v docházkové vzdálenosti od místa konání konference.