Keramické trhy Pezinok 2024


Všetkých milovníkov a nadšencov keramiky pozývame na jubilejný 20. ročník Keramických trhov Pezinok.
Keramické trhy sa uskutočnia v tradičnom termíne, ktorý sa vždy vzťahuje k výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Pezinok
a budú sa konať 14.– 16. júna 2024 (piatok - nedeľa). Radničné námestie a celá ulica M. R. Štefánika sa premení na raj keramiky
a vaši obľúbení keramikári budú predávať svoje jedinečné výrobky. Môžete sa tešiť na viac ako 150 keramikárov pochádzajúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska či Slovinska, vďaka čomu môžeme trhy hrdo nazývať medzinárodnými.

Trhy sú atraktívne nielen predajom rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj sprievodnými podujatiami pre širokú verejnosť, ako napr. predvádzanie tvorby keramiky, pálenie keramickej pece, detské tvorivé dielne, výstavy, hudobný program a iné. 

Keramické trhy môžete navštíviť:
▪️ piatok, 14. júna od 10:00 do 21:00
▪️ sobota, 15. júna od 9:00 do 21:00
▪️ nedeľa, 16. júna od 9:00 do 16:00

PROGRAM

PIATOK 14.6.2024

16.00 
Vystúpenie žiakov tanečného odboru, ľudovej hudby a speváckej skupiny Jarina zo ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku.
Program pripravili učitelia ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku: pedagóg tanca - Mgr. art. Martin Melník, vedúca ľudovej hudby - Mgr. art. Barbora Comendant, ArtD.,vedúca speváckej skupiny - Mgr. Ľudmila Wittlingerová.

17.00 
Otvorenie 20. ročníka Keramických trhov Pezinok
Slávnostné „Mestské zastupiteľstvo spojené s odovzdávaním mestských ocenení“

18.30 - 21.00
Milan Konfráter BLUES BAND s priateľmi

SOBOTA 15.6.2024

11.00-12.30 
Divadlo Agapé – Cesta rozprávkovým autobusom po Slovensku
Predstavenie určené pre detského diváka

14.00-15.30 
TEC Monterrey – mexický ľudový súbor

16.00 
Pridaj sa k vytvoreniu rekordu – hromadný prípitok návštevníkov k oslave 20. ročníka Keramických trhov v Pezinku

18.00-22.00
Vystúpenie kapely Prúdy riek

20.00
Otváranie exteriérovej pece – vykladanie vypálených predmetov 

NEDEĽA 16.6.2024

10.00-14.00
Hudobný program skupiny ARION 

15.00
Vyhlásenie výsledkov súťažnej výstavy na tému „Anjel“
Ukončenie Keramických trhov Pezinok 2024 

15.30
Koncert kapely Bukasový masív

PIATOK - NEDEĽA

Sprievodné podujatia

KERAMICKÉ DIELNE PRE DETI
Piatok 14.00-18.00, Sobota 10.00 - 18.00, nedeľa 10.00 - 16.00

MODELOVANIE KERAMIKY Z RUKY - Keramika Horálek - Dávid, Denisa, Ľuboš

UKÁŽKY TOČENIA NA HRNČIARSKOM KRUHU - Keramická nádoba, symbol 20. ročníka Keramických trhov Pezinok - keramikári Viglaš, Liška, Orságh

PÁLENIE KERAMIKY V EXTERIÉROVEJ PECI v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave a Cechom slovenských keramikov

V Malokarpatskom múzeu v Pezinku, M. R. Štefánika 4:
Výstava "Na počiatku bola hlina"
Súťažná výstava na tému "Anjel"

Keramické trhy Pezinok sú jediným podujatím tohto druhu v rámci Slovenskej republiky, ktoré organizujeme už od roku 2004. Ich cieľom je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiarskeho a džbánkarského remesla - starého remesla našich predkov.
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, všetkých srdečne pozýva na 20. ročník Keramických trhov v Pezinku. 

Tešíme sa na vašu účasť!


INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV:

7.6.2024 - Dôležitá informácia:

Milí predajcovia,
všetci záujemci, s ktorými som komunikovala a dostali pokyny k príchodu na podujatie, sú prijatí, a počítame s vašou účasťou na trhoch. V prípade, že vám informácie neprišli do 8.6.2024, kontaktujte ma na tel. čísle 0911 404 053.
Ďakujeme. Mgr. Monika Chvosteková


Prihlášky pre predajcov keramiky sú k dispozícii nižšie vo  fotogalérii.
Prosím, prihlášku vyplňte a posielajte len v prípade, že ste predajcom KERAMIKY. Iný druh tovaru nie je na trhoch povolený!
Predajcovia OBČERSTVENIA, kontaktujte prosím Mestský úrad Pezinok, kontakt: martina.hajtmankova@msupezinok.sk

Text pripravila: Mgr. Monika Chvosteková