Keramické trhy Pezinok 2024

Všetkých milovníkov a nadšencov keramiky pozývame na jubilejný 20. ročník Keramických trhov Pezinok.
Keramické trhy sa uskutočnia v tradičnom termíne, ktorý sa vždy vzťahuje k výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Pezinok
a budú sa konať 14.– 16. júna 2024 (piatok - nedeľa). Radničné námestie a celá ulica M. R. Štefánika sa premení na raj keramiky
a vaši obľúbení keramikári budú predávať svoje jedinečné výrobky. Môžete sa tešiť na viac ako 150 keramikárov pochádzajúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska či Slovinska, vďaka čomu môžeme trhy hrdo nazývať medzinárodnými.

Trhy sú atraktívne nielen predajom rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj sprievodnými podujatiami pre širokú verejnosť, ako napr. predvádzanie tvorby keramiky, pálenie keramickej pece, detské tvorivé dielne, výstavy, hudobný program a iné. 

Keramické trhy môžete navštíviť:
▪️ piatok, 14. júna od 10:00 do 21:00
▪️ sobota, 15. júna od 9:00 do 21:00
▪️ nedeľa, 16. júna od 9:00 do 16:00

Keramické trhy Pezinok sú jediným podujatím tohto druhu v rámci Slovenskej republiky, ktoré organizujeme už od roku 2004. Ich cieľom je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiarskeho a džbánkarského remesla - starého remesla našich predkov.
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, všetkých srdečne pozýva na 20. ročník Keramických trhov v Pezinku. 

Tešíme sa na vašu účasť!


INFORMÁCIE PRE PREDAJCOV:

Prihlášky pre predajcov keramiky sú k dispozícii nižšie vo  fotogalérii.
Prosím, prihlášku vyplňte a posielajte len v prípade, že ste predajcom KERAMIKY. Iný druh tovaru nie je na trhoch povolený!
Predajcovia OBČERSTVENIA, kontaktujte prosím Mestský úrad Pezinok, kontakt: martina.hajtmankova@msupezinok.sk


Text pripravila: Mgr. Monika Chvosteková