Vzdelávacie programy

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu. Služby múzejných pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni.  Popri návšteve múzea sa môžete aj zabaviť a aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí či zručností. V súčasnosti aktívne oslovujeme školy v Pezinku a okolí, ktorým ponúkame vzdelávacie programy k stálym expozíciám i k výstavám. Pre žiakov je návšteva múzea možnosťou lepšie sa zoznámiť s preberanou témou vyučovacieho predmetu. Žiaci namiesto pasívneho sedenia sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby.


PROGRAMY V DOČASNEJ PONUKE
 
 
Pivnica a jej tajomstvá - od 15. 10. 2019

"Vo mne tma a vonku svetlo, vo mne zima, vonku teplo, vo mne príjemne a vonku mráz, pomenuj ma niekto z vás!"

Pivnica, priestor pod budovou, ktorý skrýva mnohé. Pre niekoho sklad, pre druhého priestor plný inšpirácie a tajuplných zákutí. Počas nového vzdelávacieho programu spoločne preskúmame našu pivnicu, len za pomoci svetla bateriek. Spolu zistíme, ako by mala správna pivnica vyzerať a aké pocity v nás vyvoláva. Pre žiakov sme si opäť pripravili kreatívne tvorenie z prírodného materiálu, ktorý sa neodmysliteľne spája s vinárskou pivnicou - z korku. 

Na program je možné prihlásiť sa do 15. 10. 2019.

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda, prvouka, výtvarná výchova, regionálna výchova.
     

STÁLA PONUKA PROGRAMOV


Kráľovské mesto Bozin - od 15. 10. 2019

„Túlať sa po uličkách slobodného kráľovského mesta, spoznávať život jeho vtedajších obyvateľov, prežiť osudové okamihy... ocitni sa s nami v samom srdci príbehu Pezinka pod Malými Karpatmi! Tam, kde sa rodilo výnimočné víno a „tieklo potokom“ až na kráľovský dvor. Mesto, ktoré na mapách strednej Európy zaujalo svoje miesto už viac ako pred 800 rokmi, sa v minulosti tešilo významnému postaveniu v malokarpatskom regióne. Príď sa k nám do múzea na vlastné oči a uši presvedčiť, ako to vlastne začalo a čo sa za tie roky zmenilo.“

Vzdelávací program sa venuje základným historickým súvislostiam v kontextoch vývoja Pezinka a jeho vzrastajúceho významu v malokarpatskom regióne i mimo neho. Sleduje podložené dôkazy prvého osídlenia územia, kroky vedúce k získaniu štatútu slobodného kráľovského mesta a rozhodujúce okamihy pri utváraní tváre mesta. 

Na program je možné prihlásiť sa do 15. 10. 2019.

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ
Program je vhodným doplnením predmetu dejepis, prvouka, vlastiveda, regionálna výchova.O múzeu v múzeu - od 05. 06. 2019


“Zbierať, triediť, starať sa a ukázať to svetu! O to ide v múzeu. Vysvetlíme ti, ako sa vzácne veci dostanú do múzea a aj to, prečo ich je niekedy tak veľa. Tiež zbieraš veci, ktoré ťa zaujímajú? Objav s nami vášeň zberateľstva a doplň neúplnú zbierku v našej “aukčnej sieni”!” Cieľom programu je detských návštevníkov oboznámiť so základnými činnosťami múzea a pojmami, bez ktorých sa malý múzejník nezaobíde. 

Cieľom programu je detských návštevníkov oboznámiť so základnými činnosťami múzea a pojmami, bez ktorých sa malý múzejník nezaobíde. 

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: žiaci ZŠ, študenti SŠ
Vhodné doplnenie predmetu vlastiveda a dejepis

 

Prehliadky stálych expozícií

Prehliadky stálych expozícií Malokarpatského múzea Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami.
Dozviete sa, čomu sa venovali ľudia v malokarpatskej oblasti v dávnej i nedávnej minulosti, ako vyzeral ich každodenný život a na vlastné oči uvidíte najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe. Pri bádaní zapojíte všetky zmysly a navštívite aj pôvodnú pivnicu, ktorá v sebe ukrýva viaceré tajomstvá.

Prehliadka nášho múzea je obohatená o interaktívne prvky, ktoré zaujmú nielen detského návštevníka. Pre starších bude pripravený netradičný vedomostný kvíz, ktorý preverí novonadobudnuté poznatky žiakov.

Trvanie: 60 min., Veková kategória: žiaci ZŠ, študenti SŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis)


 
Drak vo Svätom Jure
(miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure)


Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili nový vzdelávací program pre deti materských a základných škôl.
Prostredníctvom starej povesti deti odhalia príbeh o nebojácnom junákovi, s ktorým je spätá minulosť Svätého Jura. A to nie je zďaleka všetko! 


Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis, regionálna výchova, výtvarná výchova)


 
Počas vzdelávacích programov môžu byť vyhotovené fotografie, ktoré budú slúžiť na propagačné účely múzea.


 
Objednávanie skupín
 
Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
0911 404 053​