Vzdelávacie programy

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu. Služby múzejných pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni.  Popri návšteve múzea sa môžete aj zabaviť a aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí či zručností. V súčasnosti aktívne oslovujeme školy v Pezinku a okolí, ktorým ponúkame vzdelávacie programy k stálym expozíciám i k výstavám. Pre žiakov je návšteva múzea možnosťou lepšie sa zoznámiť s preberanou témou vyučovacieho predmetu. Žiaci namiesto pasívneho sedenia sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby.
 
   
NOVÉ PROGRAMY - DOČASNÉ


Bol raz jeden hasič... - program je v ponuke od 6.5. do 31.10.2024

Pri príležitosti 150. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku sme k aktuálne prebiehajúcej výstave „Hrdinovia v uniforme“ pripravili pre deti interaktívny vzdelávací program venovaný pezinskému hasičstvu. Program prevedie detských návštevníkov jeho históriou a zoznámi ich s významnou postavou, Františkom von Meisslom, zakladateľom Dobrovoľného hasičského spolku v Pezinku. Dozvedia sa tu aj o živote hasičov v minulosti, ich úlohách a poslaní v spoločnosti a ich súčasnú prácu si budú môcť aspoň na chvíľu vyskúšať prostredníctvom zaujímavých praktických cvičení.

Trvanie: 90 min.
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ
Cena: 4 €/os.
Program je vhodným doplnením predmetov prvouka, prírodoveda, vlastiveda, regionálna výchova a výtvarná výchova.

 

STÁLA PONUKA PROGRAMOV

Pezinskí pamiatkoví pátrači

"Ako dobre poznáme Pezinok a jeho pamiatky?"

Malokarpatské múzeum v Pezinku ponúka školám po prvýkrát nový vzdelávací program mimo svojej sídelnej budovy. Odkryjeme spolu tajomstvá historického centra mesta, poprechádzame sa uličkami a upriamime svoju pozornosť na pamiatky, okolo ktorých možno kráčame bez povšimnutia. Počas celého programu tak budeme na čerstvom vzduchu.

Program vieme poskytnúť aj v nemeckom jazyku.

Trvanie: 90 min
Cena: 4 €/osoba
Veková kategória: žiaci ZŠ, študeni SŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda, regionálna výchova a dejepis.


Prešík a Prešinka

Pútavý detský vzdelávací program je venovaný vinohradníctvu v Malých Karpatoch. Programom budú deti sprevádzať Prešík a Prešinka, malí súrodenci z vinohradníckej rodiny. Zábavnou formou priblížia detským návštevníkom tradíciu vinohradníctva v našom regióne. Na záver sa žiaci môžu tešiť na zaujímavú tvorivú dielňu.

Trvanie: 90 min
Veková kategória: žiaci ZŠ
Cena: 4 €/os.
Program je vhodným doplnením predmetov prvouka, prírodoveda, vlastiveda a výtvarná výchova.Pivnica a jej tajomstvá 

"Vo mne tma a vonku svetlo, vo mne zima, vonku teplo, vo mne príjemne a vonku mráz, pomenuj ma niekto z vás!"

Pivnica, priestor pod budovou, ktorý skrýva mnohé. Pre niekoho sklad, pre druhého priestor plný inšpirácie a tajuplných zákutí. Počas nového vzdelávacieho programu spoločne preskúmame našu pivnicu, len za pomoci svetla bateriek. Spolu zistíme, ako by mala správna pivnica vyzerať a aké pocity v nás vyvoláva. Pre žiakov sme si opäť pripravili kreatívne tvorenie z prírodného materiálu, ktorý sa neodmysliteľne spája s vinárskou pivnicou - z korku. 

Program vieme poskytnúť aj v nemeckom jazyku.

Trvanie: 90 min
Cena: 4 €/os.
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda, prvouka, výtvarná výchova, regionálna výchova.


Hrnčiarstvo - najstaršie remeslo

Vzdelávací program „Hrnčiarstvo - najstaršie remeslo“ je spojený s tvorivými dielňami. Hrnčiarske remeslo poznali ľudia už v praveku. Ukážeme si pravé archeologické nálezy nájdené v zemi, a keďže boli z hliny, vydržali dlhé stáročia.  Z hliny si spoločne vyrobíme hrnček alebo nádobku, ktorú si deti budú môcť zobrať so sebou na pamiatku. Na výrobu nebudú nič iné potrebovať, iba ich šikovné ručičky a fantáziu.
 
Trvanie: 90 min
Cena: 4 €/os.
Veková kategória: deti MŠ, prvý stupeň ZŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda, regionálna výchova a výtvarná výchovaPrehliadky stálych expozícií

Prehliadky stálych expozícií Malokarpatského múzea Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami.

Dozviete sa, čomu sa venovali ľudia v malokarpatskej oblasti v dávnej i nedávnej minulosti, ako vyzeral ich každodenný život a na vlastné oči uvidíte najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe. Pri bádaní zapojíte všetky zmysly a navštívite aj pôvodnú pivnicu, ktorá v sebe ukrýva viaceré tajomstvá.

Prehliadka nášho múzea je obohatená o interaktívne prvky, ktoré zaujmú nielen detského návštevníka. Pre starších bude pripravený netradičný vedomostný kvíz, ktorý preverí novonadobudnuté poznatky žiakov.

Trvanie: 60 min., Veková kategória: žiaci ZŠ, študenti SŠ
Cena: 3 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis)Ponuka vzdelávacích programov v Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure:

 
Drak vo Svätom Jure

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili nový vzdelávací program pre deti materských a základných škôl.
Prostredníctvom starej povesti deti odhalia príbeh o nebojácnom junákovi, s ktorým je spätá minulosť Svätého Jura. A to nie je zďaleka všetko! 

Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 3 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis, regionálna výchova, výtvarná výchova)


Svätojurskí pamiatkoví pátrači

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure ponúka školám nový vzdelávací program mimo svojej sídelnej budpvy. Odkryjeme spolu tajomstvá historického centra mesta, poprechádzame sa uličkami a upriamime svoju pozornosť na pamiatky, okolo ktorých možno kráčame bez povšimnutia. Počas celého programu budeme spolu len vonku, čo určite uvítajú aj pedagógovia v týchto náročných časoch.

Trvanie: 90 min
Cena: 3 €/ os.
Vhodné doplnenie predmetu vlastiveda a dejepis.
Pedagógovia: vstup zdarmaSlovania vo Svätom Jure

Vieš, kto je to archeológ a čo robí?
Vieš, kto boli Slovania, ako vyzerali a žili?
Spolu sa to dozvieme!


Vydajme sa spolu do dávnej minulosti, do časov Veľkej Moravy. Vďaka predmetom nájdeným na hradisku vo Svätom Jure, bližšie spoznáme život nšich predkov. Spoločne sa dozvieme, ako vyzerali ich obydlia, čo jedli alebo ako sa obliekali.

Program je možné skombinovať aj s návštevou veľkomoravského hradiska vo Svätom Jure,

Trvanie: 90 min
Cena: 3 €/ os.
Veková kategória: žiaci ZŠ (6.-7. ročník), študenti SŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda a dejepis.Objavujeme Svätý Jur

Svätý Jur budeme objavovať v čase a priestore. Cez zbierkové predmety nazrieme do histórie Svätého Jura - objavíme ako sa v minulosti v meste žilo, kto ho riadil a v akých priestoroch sa toto všetko odohrávalo. Cez hru deti sami objavia zaujímavé čriepky z dejín mesta Svätý Jur.

Trvanie: 90 min
Cena: 3 €/ os.
Veková kategória: žiaci ZŠ (4.-7. ročník)
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda a dejepis.


Počas vzdelávacích programov môžu byť vyhotovené fotografie, ktoré budú slúžiť na propagačné účely múzea.


Herbár doktora Zahlbrucknera

Svätý Jur je malinke mestecko, ale za to plné významných osobností, tým je aj Dr. Alexander
Zahlbruckner. Spolu s ním sa prenesieme do tajov botaniky nášho mesta a spoznáme prírodnú rezerváciu Jurský Šúr.

Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 3 €/ os. (vhodné doplnenie predmetu
regionálna výchova, výtvarná výchova,
prvouka, prírodoveda)Tvory, potvory a iné bytosti...

Ponorte sa s nami do tajomstvami opradeným Svätým Jurom. Naše mestecko má množstvo bytostí, ci už dobro robiacich, alebo škodiacich. O každej z nich sa nieco dozvieme a na konci programu sa za ne aj vystrojíme v podobe masiek.

Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 3 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis, regionálna výchova, výtvarná výchova)

 
Objednávanie skupín
 
Pezinok
Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
0911 404 053​

Svätý Jur
Mgr. Nikola Heger Schwammelová
muzeumjur@muzeumpezinok.sk
0911 296 016