Keramické trhy

KERAMICKÉ TRHY 2020
 
Veríme, že všetci sa už veľmi tešíte na ďalší ročník obľúbeného podujatia Keramické trhy. 17. ročník podujatia sa bude konať 12. - 14. júna v Pezinku. Ako vždy, tak aj teraz sa budete môcť tešiť na pestrú škálu keramických výrobkov, do ktorých keramikári vložili svoju dušu, cit a fantáziu. Keramikári pochádzajú nielen zo Slovenska, ale i z Česka, Poľska, Maďarska, Bulharska a Slovinska. Súčasťou Keramických trhov bude sprievodný program, ktorý budeme postupne dopĺňať. 

                                                                
 
Ak ste keramikári a máte záujem zúčastniť sa Keramických trhov ako predajcovia, nižšie nájdete pozvánku a 2 prihlášky, ktoré je potrebné vyplniť a poslať e-mailom na adresu monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
Originály Čestného vyhlásenia s vlastnoručným podpisom pošlite prosím poštou na adresu: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok.
K prihláškam PRILOŽTE ZODPOVEDAJÚCE PRÍLOHY podľa pokynov, ktoré nájdete v texte prihlášok.
Prihlášky s potrebnými prílohami zašlite najneskôr do 11. mája 2020.


Zúčastniť sa Keramických trhov ako predajcovia sa môžu iba keramikári. Žiadosti predajcov iného tovaru neprijímame. V prípade záujmu o predaj občerstvenia prosím kontaktujte Zlaticu Hágerovú z Mestského úradu na tel. č. 033/6901 205.

Pozvánka KT
/userfiles/files/POZV%C3%81NKA%20KT%202020.doc

Prihláška KT
/userfiles/files/PRIHL%C3%81%C5%A0KA%20KT%202020(1).doc

Prihláška KT - Mesto Pezinok
/userfiles/files/Prihl%C3%A1%C5%A1ka%20na%20%20Keramick%C3%A9%20trhy%20-%20Mesto%20Pezinok%202020.doc

Čestné vyhlásenie - umelci
/userfiles/files/%C4%8Cestn%C3%A9%20vyhl%C3%A1senie%20-%20umelci%202020(2).doc

Čestné vyhlásenie - rôzne
/userfiles/files/%C4%8Cestn%C3%A9%20vyhl%C3%A1senie%20-%20r%C3%B4zne%202020(1).doc