Keramické trhy

KERAMICKÉ TRHY 2022
 
Všetkých milovníkov a nadšencov keramiky pozývame na 18. ročník Keramických trhov. Tohtoročné Keramické trhy sa uskutočnia v tradičnom termíne, a to 10. – 12. júna 2022. Celá ulica M. R. Štefánika sa premenní na raj keramiky a vaši obľúbení keramikári budú predávať svoju vlastnú keramiku. Môžete sa tešiť na viac ako 100 keramikárov pochádzajúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska či Slovinska.

Trhy sú atraktívne nielen predajom rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj sprievodnými podujatiami, ako napr. pálenie pece, tvorivé dielne, výstavy a iné.

Keramické trhy Pezinok sú jediným podujatím tohto druhu v rámci Slovenskej republiky, ktoré organizujeme už od roku 2004. Ich cieľom je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla - starého remesla našich predkov.

Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, všetkých srdečne pozýva na 18. ročník Keramických trhov v Pezinku.


***INFO PRE KERAMIKÁROV***

S radosťou Vás pozývame na podujatie Keramické trhy, ktoré sa uskutoční v termíne 10. - 12. júna 2022 v Pezinku.

TU nájdete pozvánku a dve prihlášky, ktoré je potrebné vyplniť a poslať emailom na adresu: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk alebo natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk.

Originály Čestného vyhlásenia s vlastnoručným podpisom posielajte prosím poštou na adresu: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok. 

K prihláškam PRILOŽTE ZODPOVEDAJÚCE PRÍLOHY podľa pokynov, ktoré nájdete v texte prihlášok.

Prihlášky s potrebnými prílohami zašlite najneskôr do 23.5.2022.


Tešíme sa na vás! :)