Prehliadka slovanskej pevnosti vo Svätom Jure


Milí priatelia,
vzhľadom na nepriaznivé počasie bude prehliadka archeologického výskumu presunutá na iný termín, o ktorom vás budeme včas informovať.Malokarpatské múzeum v Pezinku už niekoľko rokov skúma výšinný hrad, v súčasnosti ležiaci v lese nad Svätým Jurom. Ide o ďalší významný včasnostredoveký hrad v oblasti. 

V nedávnej minulosti na seba nálezisko upozornilo na Veľkej Morave ojedinelým nálezom arabskej  mince z územia Abbásovskej ríše. Nález mince spolu s inými predmetmi potvrdili na hrade prítomnosť špičkovej klenotníckej dielne, jedinej svojho druhu na území Slovenska. Osobitnými nálezmi v tomto smere sú v priestore dielne objavené početné nálezy historických skiel z okennej vitráže. Popri výskume dielne a chladiacej jamy prebieha na hradisku aj výskum opevnenia. Oveľa viac zaujímavých informácií sa dozviete na tradičnej komentovanej prehliadke náleziska pre verejnosť s archeológom a vedúcim výskumu Júliusom Vavákom, ktorá sa uskutoční dňa 26.9. 2020 o 14:00.

Súčasťou prehliadky bude aj sprievodný program. 

                                            

V roku 2019 bola o nálezisku vydaná prvá publikácia Pevnosť v Malých Karpatoch, podporená dotáciou Fondu na podporu umenia. Kliknutím na obrázok získate viac informácií o publikácii.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Výskum podporila i dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja.

 
Kontakt:  PhDr. Július  Vavák, PhD.
                 Vedúci výskumu
                +421 911 404 023
                 julius.vavak@muzeumpezinok.sk