Plánované verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
Satelitné geodetické lokalizačné zariadenie pre archeológiu s predpokladanou hodnotou zákazky 8900 EUR bez DPH
 
Malokarpatské museum v Pezinku
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Choma Soročinová
                             Email: lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk
                             T.č:     033 6412057;  0903 244 654