Archív 2016

Zmluvy

Zverejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy   Dodávateľ
1.2.2016 16/2016 Zmluva o platbe členského príspevku /userfiles/files/zmluva%20%C4%8Dlensk%C3%BD%20pr%C3%ADspevok.pdf Zväz múzeí na Slovensku
1.3.2016 23/2016 Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov /userfiles/files/Zmluva%20o%20poskytovan%C3%AD%20elektronick%
C3%BDch%20online%20prame%C5%88ov.pdf
Univerzitná knižnica v Bratislave
10.3. 2016   Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise /userfiles/files/zmluva%20o%20kontrolnej%20%C4%8Dinnosti%20a%
20mimoz%C3%A1ru%C4%8Dnom%20servise.pdf
Netcam
10.3. 2016   Zmluva o spolupráci /userfiles/files/zmluva%20o%20spolupr%C3%A1ci.pdf Reos
1.4. 2016   Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť kultúry /userfiles/files/Zmluva.pdf Mesto Pezinok
8.4. 2016   Zmluva o dielo /userfiles/files/Dok1.pdf Bc. Martin Hriš
21.4. 2016   Zmluva o spolupráci a propagácií /userfiles/files/Dok1(1).pdf Turizmus regiónu Bratislava
10.5. 2016   Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb /userfiles/files/Zmluva(1).pdf Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
17.5.2016   Zmluva o reklame /userfiles/files/IMG_20160517_0001.pdf Vydavateľstvo SLOVART
7.6.2016   Zmluva o nájme reklamnej plochy /userfiles/files/MuzeumPK_Zmluva_najom_LED_PCP.pdf VISTA real, s.r.o.
3.10.2016   Zmluva o spolupráci pri podujatí Jablkové hodovanie /userfiles/files/Zmluva%20MOS.pdf Malokarpatské osvetové stredisko
4.10.2016   Servisná zmluva /userfiles/files/servisna%20zmluva.pdf NETCAM s.r.o. 
7.11.2016   Zmluva o dielo - oprava strechy /userfiles/files/DOCA416_upr.pdf CS, s.r.o.
Trnava
1.12.2016   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  /userfiles/files/zmluva.pdf Fond na podporu umenia
12.12.2016   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - archeologický výskum /userfiles/files/zmluva-arch.pdf  


Plánované verejné obstarávanie

Por.č. CPV Dátum zverejnenia Názov Informácie o úspešnom uchádzačovi
1. 79810000-5 11.1.2016 Grafické práce a tlač vstupeniek a tabuliek s označením miestností
Vstupenky - Počet kusov: 4x2000 
Tabuľky - Počet kusov: 20

Predpokladná cena zákazky: 4000 € bez DPH
TOP VISION s.r.o
Svätý Jur
 
2. 7934000 29.2.2016 Prezentácia značky Malokarpatského múzea v Pezinku orientovaná na PR a Online marketing
Výstupy v médiách, tlačové správy a copytexty, jazykové korektúry pre autorské texty, mediálne poradenstvo a konzultácie, návrh a organizácia 
tlačovej besedy, analýza komunikáice od nezávislej monitorovacej agentúry, príspevky v online fórach 2x mesačne, monitoring a clipping médií denne
PPC reklama vo vyhľadávaní v Googli, analýza kľúčových slov, návrh reklamných textov, PPC reklama v rámci sociálnej siete Facebook, analýza
cieľových skupín a regiónov 
Trumpeter, s.r.o
Bratislava
 

Uskutočnené verejné obstarávanie

Por.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Spôsob vykonania VO Identifikácia úspešného
uchádzača
Hodnota zákazky bez DPH
1. 2.2.2016 Grafické práce a tlač vstupeniek a tabuliek s označením miestností Prieskum trhu
3 cenové ponuky

TOP VISION
Svätý Jur
2712 €
2. 11.3.2016 Prezentácia značky Malokarpatského múzea v Pezinku orientovaná na PR a Online marketing Prieskum trhu
3 cenové ponuky
Trumpeter, s.r.o
Bratislava
3800 €
 

Objednávky

Zverejnené Číslo zmluvy Názov objednávky Cena Zmluvná strana 
7.1.2016 VO/0001/16 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka   Ajfa + avis
Klemensova 34, Žilina
7.1.2016 VO/0002/16 predplatné   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 
7.1.2016 VO/0003/16 kniha Skalické búdy   Správa mestského majetku s.r.o
Skalica
20.1.2016 VO/004/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
20.1.2016 VO/0005/16 bezpečnostné sklenené dvere   Ivan Foriš PFP, Pezinok
25.1.2016 VO/0006/16 vizitky   TOP VISION, Svätý Jur
12.2.2016 VO/0007/16 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec, Bratislava
12.2.2016 VO/0008/16 služby doplňujúce web stránku   MONUMENTAL s.r.o, Bratislava
22.2.2016 VO/0009/16 toner   Laser servis, s.r.o
23.02.2016 VO/0010/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
23.2.2016 VO/011/16 hudobné vystúpenie počas KT   Habanera
24.2.2016 VO/0012/16 potlač na tabuľu   TOP VISION
Svätý Jur
9.3.2016 VO/0013/16 toner   Laser servis,   s.r.o
Pezinok
11.3.2016 VO/0014/16 prezentácia značky MM v Pezinku
orientovaná na PRR a online marketing
  Trumpeter, s.r.o
Bratislava
15.3.2015 VO/0015/16 obrusy   Texicop s.r.o
Veľký Biel
21.03.2016 VO/0016/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
29.3.2016 VO/0017/16 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec s.r.o
Bratislava
29.3.2016 VO/0018/16 toner   Laser servis,   s.r.o
Pezinok
31.3.2016 VO/0019/16 moderovanie počas KT   Stavis pro
Báhoň
31.3.2016 VO/0020/16 hudobné vystúpenie   Martin Kuštár-Smart Job
Bratislava
31.3.2016 VO/0021/16 hudobné vystúpenie   Redef s.r.o
Limbach
31.3.2016 VO/0022/16 hudobné vystúpenie   Martin Kuštár-Smart Job
31.3.2016 VO/0023/16 Ozvučenie podujatia KT   Imrich Dugovič Dipl z.t.
Modra
31.3.2016 VO/0024/16 Predvázanie modelovania počas KT   Ján Viglaš
Bernolákovo
31.3.2016 VO/0025/16 Predvázanie modelovania počas KT   Mária Hanusková
Pezinok
31.3.2016 VO/0026/16 Predvázanie modelovania počas KT   Miloslav Orságh Keramika
Limbach
31.3.2016 VO/0027/16 Predvázanie modelovania počas KT   keramika Liška
31.3.2016 VO/0028/16 Dodávka hliny   Slavomír Chlebík
Myjava
31.3.2016 VO/0029/16 hudobné vystúpenie   Jaroslav Botka
Veľký Grob
31.3.2016 VO/0030/16 prenostné WC počas KT   TOI TOI
Bratislava
31.3.2016 VO/0031/16 Prevoz kruhov  počas KT   Petmas s.r.o
Pezinok
31.3.2016 VO/0032/2016 občerstvenie počas KT   SOŠ Komenského
Pezinok
31.3.2016 VO/0033/2016 prenájom stanu počas KT    KLOST s.r.o
Bratislava
31.3.2016 VO/0034/16 zdravotná služba počas KT   Rescur zdravotná služba
Bratislava
7.4.2016 VO/0035/16 licencia Pro Muzeum  -  BACH.   Bach systems s.r.o
Lučenec
7.4.2016 VO/0036/16 toner   Laser servis,   s.r.o
Pezinok
15.4.2016 VO/0037/16 PC   Jaroslav Praženka NETCAM
Svätý Jur
18.4.2016 VO/0038/16 deratizácia   Milan Konfráter MARK 16
Pezinok
18.04.2016 VO/0039/16 nastavenie konta a záloha BACH   AT-CLIP s.r.o
Pezinok
22.04.2016 VO/0040/16 toner   Laser servis,   s.r.o
Pezinok
25.04.2016 VO/0041/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
25.04.2016 VO/0042/16 výroba pultu do recepcie   Stolárske práce Ján Hanúsek
Vinosady
27.04.2016 VO/0044/16 toner   Laser servis,   s.r.o
Pezinok
22.04.2016 VO/0045/16 zadávanie bezpečnostného kódu   Profisecurity s.r.o
Pezinok
11.05.2016 VO/0046/16 preklady materiálov EN/DE   Vertere, s.r.o
Bratislava
11.05.2016 VO/0047/16 prelep dátumov na KT   Viktória Tahotná CONET
Pezinok
12.05.2016 VO/0048/16 hudobné vystúpenie   FS Magdalénka
Modra
13.05.2016 VO/0049/16 grafické práce Rok Jána Kupeckého   FO ART
Bratislava
17.05.2016 VO/0050/16 tričká na KT   Sedem-reklamná agentúra s.r.o
Bratislava
19.05.2016 VO/0051/16 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec s.r.o
Bratislava
24.05.2016 VO/0052/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
26.05.2016 VO/0053/16 čalúnenie sedačky, 12 ks podsedáky    Daniela Bieliková
Častá
26.05.2016 VO/0054/16 toner   Laser servis,   s.r.o
Pezinok
08.06.2016 VO/0055/16 prenájom plochy   VISTA real s.r.o
Pezinok
08.06.2016 VO/0056/16 Predvázanie modelovania počas KT   Jozef Franko Atelier - Keramik - Art
10.06.2016 VO/0057/16 gastroslužby   Koníček gastroslužby
Pezinok
10.06.2016 VO/0058/16 kapa dosky   SEDEM - reklamná agentúra s.r.o
Bratislava
21.06.2016 VO/0059/16 tlač letákov   REMPrint s.r.o
Bratislava
23.06.2016 VO/0060/16 catering Kutná Hora   MAFRA s.r.o
Kutná Hora
23.06.2016 VO/0061/16 figuríny   Figuríny Sk s.r.o
Poprad
27.06.2016 VO/0062/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
11.07.2016 VO/0063/16 detektor kovov   GDU
Košice
11.07.2016 VO/0064/16 kapa dosky   SEDEM s.r.o
Bratislava
18.07.2016 VO/0065/16 projektové práce pre vytvorenie interiéru
vratane autorského dozoru - 
Synagóga Senec    
  Archikon s.r.o
Košice
19.07.2016 VO/0066/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
20.07.2016 VO/0067/16 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec s.r.o
Bratislava
02.08.2016 VO/0068/16 poradenské služby v oblasti VO na zákazku Oprava strechy kaštieľ Malinovo   Visions Consulting s.r.o. 
Trnava
02.08.2016 VO/0069/16 divadelné predstavenie   Túlavé divadlo, s.r.o.
Zeleneč
06.08.2016 VO/0070/16 motyčka   Oslavan Slovakia, s.r.o.
Bánovce nad Bebravou
22.08.2016 VO/0071/16 hudobné vystúpenie   Pekné cesty o.z. 
Bratislava
22.08.2016 VO/0072/16 stravné kupóny   Chéque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
24.08.2016 VO/0073/16 výroba cenníka - plexisklo   SEDEM s.r.o.
Bratislava
24.08.2016 VO/0074/16 toner   Laser servis, s.r.o.
Pezinok
07.09.2016 VO/0075/16 divadelné vystúpenie   Vlado Zetek
Malacky
07.09.2016 VO/0076/16 projektové práce/ rekonštrukcia Múzea FK   LIMarch s.r.o.
Bratislava
12.09.2016 VO/0077/16 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec s.r.o.
Bratislava
13.09.2016 VO/0078/16 ubytovanie pre reštaurátorov   Hotel Jeleň
Pezinok
26.09.2016 VO/0080/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
03.10.2016 VO/0081/16 servisná prehliadka auta   Todos, Bratislava
01.10.2016 VO/0082/16 inštalácia sklenených dverí   Ivan Foriš,
Pezinok
03.10.2016 VO/0083/16 školenie o VO   MOS 
Modra
10.10.2016 VO/0084/16 inštalácia ochrany PC   Netcam, s.r.o.
Svätý Jur
24.10.2016 VO/0085/16 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec s.r.o.
Bratislava
25.10.2016 VO/0086/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
02.11.2016 VO/0087/16 toner   Laser servis, s.r.o.
Pezinok
04.11.2016 VO/0088/16 prezutie áut   Boan pneu, s r.o.
Vinosady
15.11.2016 VO/0089/16 toner   Laser servis, s.r.o.
Pezinok
21.11.2016 VO/0090/16 oprava auta    
24.11.2016 VO/0091/16 úprava havarijného stavu v Múzeu F. Kostku v Stupave   Ivan Foriš 
Pezinok
24.11.2016 VO/0092/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
25.11.2016 VO/0093/16 ubytovanie pre kurátora   Hotel Jeleň
23.11.2016 VO/0094/16 tabuľa cenník   SEDEM s.r.o.
Bratislava
28.11.2016 VO/095/16 hudobné vystúpenie   Tradition, s.r.o.
Bratislava
07.12.2016 VO/0096/16 toner   Laser servis, s.r.o.
Pezinok
05.12.2016 VO/0097/16 deratizácia objektov   Milan Konfráter MARK 16
Pezinok
09.12.2016 VO/0098/16 oprava auta   BPC AUTO
Pezinok
12.12.2016 VO/0099/16 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
​Tomášikova 23/D, Bratislava