2015

ZMLUVY

Zverejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy   Dodávateľ
14.12.2015   Komisionárska zmluva /userfiles/files/Zmluva%20MVC.pdf Malokarpatská vínna cesta
3.11.2015   Zmluva o dielo /userfiles/files/HEBERTOVA.pdf Mgr. Nora Hebertová
15.10.2015   Zmluva o dielo /userfiles/files/BIRKUSOVA.pdf Mgr.art. Sylvia Birkušová
15.10.2015   Zmluva o dielo /userfiles/files/Zmluva%20Hrachovsky.pdf Mgr.art. Peter Hrachovský
15.10.2015   Zmluva o dielo /userfiles/files/ZOD%20Ko%C5%BEela.pdf Akad.soch. Stanislav Kožela
15.10.2015   Zmluva o dielo /userfiles/files/Zmluva%20Molnar.pdf Mgr.art. Tomáš Molnár YAYA
28.9. 2015 41/2015 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Jablkové hodovanie /userfiles/files/Jablkove%20hodovanie(1).pdf Malokarpatské múzeum v Pezinku
16.6. 2015   Zmluva o dielo /userfiles/files/ZOD%20Moln%C3%A1r.pdf Mgr. art. Tomáš Molnár YAYA, s.r.o.
1.1.2015   Zmluva o spolupráci a propagácii /userfiles/files/MM%20_%20BRT.pdf Bratislava Region Tourism
8.4. 2015 16/2015 Zmluva o platbe členského príspevku /userfiles/files/ZMS%202015.pdf Zväz múzeí na Slovensku
12.3. 2015   Zmluva o umeleckej činnosti /userfiles/files/ZMLUVA%20%C5%A0%C3%BArov%C3%A1.pdf Tatiana Šúrová
12.3. 2015   Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti /userfiles/files/ZMLUVA%20Cibulov%C3%A1.pdf Mgr.art. Lýdia Cibulková
2.1. 2015 3/2015 Rámcová zmluva na dodanie služieb /userfiles/files/kancelarske%20potreby.pdf Lamitec, spol. s r.o.
1.1. 2015 38/2015 Používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia /userfiles/files/Zmluva%20IVES.pdf IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

OBJEDNÁVKY

Zverejnené Číslo zmluvy Názov objednávky Cena Zmluvná strana 
14.12.2015 VO/0090/2015 tonery   Laser servis  
Pezinok
09.12.2015 VO/0089/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner,
Tomášikova 23/D, Bratislava
1.12.2015 VO/0088/2015 revízia hasiacich prístrojov   Andrej Grof - HP Smolenice
27.11.2015 VO/0087/2015 propagácia múzea   Tour4you; Šikmá 4, Bratislava
25.11.2015 VO/0086/2015 oprava múru - havarijný stav   PROGWAY s.r.o.
Dolná 14, Modra
25.11.2015 VO/0085/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
19.11.2015 VO/0084/2015 knihy   MEGABOOKS SK s.r.o.
Na Vrátkach 3410/1C
19.11.2015 VO/0083/2015 kamerový systém   Jaroslav Praženka NETCAM
Štúrova 12, Svätý Jur
18.11.2015 VO/0082/2015 tonery   Laser servis Pezinok
16.11.2015 VO/0081/2015 archeologický materiál   Archeon, s.r.o., Potvorice 49
12.11.2015 VO/0080/15 oprava plynoinštalácie   Jozef Šabran, Budmerice
5.11.2015 VO/0079/2015 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec, Nová Rožňavská, Bratislava
5.11.2015 VO/0078/2015 kancelárske kreslá   B2B Partner, Šulekova 2, Bratislava
2.11.2015 VO/0077/2015 preklady textov   Vertere - jazykový servis Bratislava
26.10.2015 VO/0076/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
21.10.2015 VO/0075/15 garančná kontrola   BPC AUTO
Šenkvická cesta, Pezinok
21.10.2015 VO/0074/15 toner   Laser servis Pezinok
19.10.2015 VO/0073/15 deratizácia objektov   Milan Konfráter Mark 16
Banícka 52, Pezinok
15.10.2015 VO/0072/15 školenie vodičov   Marián Baňovič - Dopravné došk. str. 
Modranská 124, Vinosady
15.10.2015 VO/0071/15 zimné pneumatiky s montážou   BOAN pneu s.r.o.
Modranská 155, Vinosady
15.10.2015 VO/0070/2015 toner   Laser servis Pezinok
12.10.2015 VO/0069/15 zimné pneumatiky s montážou   BOAN pneu s.r.o., Modranská 155, Vinosady
6.10.2015 VO/0068/2015 klampiarske práce   Michal Hajdušek, Družstevná 11 Modra
6.10. 2015 VO/0067/2015 ozvučenie podujatia Jablkové hodovanie   Dušan Polák, Pezinok
6.10.2015 VO/0066/2015 zdravotná služba počas Jablkového hodovania   Rescue zdravotná služba, Segnerova 6 Bratislava
24.09.2015 VO/0065/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner; Tomášikova 23/D
1.9. 2015 VO/064/2015 hudobné vystúpenie Wine and Art   Mgr. art Roman Féder Funny Fellows, Hlavná, Vištuk
17.9. 2015 VO/063/2015 oprava bezpečnostného systému   Profi Security, s.r.o.
SNP 60, Pezinok
17.9. 2015 VO/062/2015 kultúrne vystúpenie počas Jablkového hodovania   UA Igor Strinka
Kuchyňa 436
7.9. 2015 VO/061/2015 toner   Laser servis Pezinok
27.8. 2015 VO/060/2015 grafické spracovanie textov na výstavu Bitky a bojiská Bratislavského kraja   AD SUN
Moyzesova 6, Pezinok
27.8. 2015 VO/059/2015 materiál na detské dielne - fotografický materiál   PRO.Laika, s.r.o.
Palackého 12, Bratislava
25.8. 2015 VO/058/2015 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec
Nová Rožňavská, Bratislava
24.8. 2015 VO/057/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
19.8. 2015 VO/056/2015 toner   Laser servis, Pezinok
29.7. 2015 VO/055/2015 archívne krabice   EMBA Trade s.r.o.
Komárňanská cesta 13, Nové Zámky
27.7. 2015 VO/054/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
10.7. 2015 VO/053/2015 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec
Nová Rožňavská, Bratislava
6.7. 2015 VO/051/2015 toner   Laser Servis, Pezinok
8.6. 2015 VO/050/2015 organizačné zabezpečenie Keramických trhov - moderovanie   Stavis Pro, Partizánska 10, Báhoň
18.6. 2015 VO/049/2015 toner   Laser servis, Pezinok
2.6. 2015 VO/0052/15 tričká   Sedem - reklamná agentúra, s.r.o.
Vojenská 3, Bratislava
17.5.2015 VO/048/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D
12.5. 2015 VO/047/2015 výroba keramických darov   Slovenská ľudová majolika, 
Dolná ul., Modra
12.5. 2015 VO/046/2015 zabezpečenie točenia a predvádzania počas Keramických trhov   ĽUD UM KER, Cajlanská 177, Pezinok
12.5. 2015 VO/045/2015 zabezpečenie točenia a predvádzania počas Keramických trhov   Ján Viglaš, Bernolákov
12.5.2015 VO/044/2015 zabezpečenie točenia a predvádzania počas Keramických trhov   Miloslav Orságh, Keramika
Slnečná 14, Limbach
12.5. 2015 VO/043/2015 retušovanie, glazovanie nádoby   Keramika Liška
Štefánikova, Modra
26.5. 2015 VO/042/2015 ochranná nepremokavá plachta   Viktória Tahotná CONET
Cajlanská 89, Pezinok
3.5. 2015 VO/041/2015 výpal keramickej vázy   Slovenská ľudová majolika Modra
3.6. 2015 VO/040/2015 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec
Nová Rožňavská, Bratislava
2.6. 2015 VO/039/2015 zdravotná služba počas KT   Rescue zdravotná služba
Segnerova 6, Bratislava
22.5. 2015 VO/038/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
21.5. 2015 VO/037/2015 poháre   RONA a.s.
Shreiberova 365, Lednické Rovne
14.5. 2015 VO/036/2015 toner   Laser servis
Pezinok
14.5. 2015 VO/035/2015 občerstvenie raut Keramické trhy   SOŠ Komenského Pezinok
27.4. 2015 VO/034/2015 psychotronický padák   Tivoli s.r.o.
Kronova 14, Brno
27.4. 2015 VO/033/2015 nastavenie kódov do bezpečnostn. systému   Profi Security, s.r.o.
SNP 60, Pezinok
27.4. 2015 VO/032/2015 údržba PC systému, nastavenie nových adries   AT - CLIP, s.r.o.
Hrnčiarska 3, Pezinok
24.4. 2015 VO/031/2015 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec
Nová Rožňavská, Bratislava
24.4. 2015 VO/030/2015 toner   Laser servis
Pezinok
23.4. 2015 VO/029/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D
23.4. 2015 VO/028/2015 toner   Laser servis
Pezinok
21.4. 2015 VO/027/2015 gastroslužby   Koníček gastroslužby
Jesenského 8, Pezinok
21.4. 2015 VO/026/2015 kultúrny program počas KT    Slavomír Chlebík
Pažického 412, Myjava
21.4. 2015 VO/025/2015 kultúrny program počas KT   REDEF, s.r.o.
Vinohradnícka 87, Limbach
21.4. 2015 VO/024/2015 kultúrny program počas KT   OZ FS Mladosť
Priečna 3, Šenkvice
15.4. 2015 VO/023/2015 prenájom mobilných WC počas KT   TOI TOI DIXI
Stará Vajnorská 37, Bratislava
15.4. 2015 VO/022/2015 prevoz kruhov počas KT   Petmas s.r.o.
Šenkvická 12, Pezinok
15.4. 2015 VO/021/2015 prenájom stanu počas KT   Technoľan Klost
Páričkova 18, Bratislava 
15.4. 2015 VO/020/2015 ozvučenie podujatia KT   Dušan Polák  D + M
Kupeckého 27, Pezinok
15.4. 2015 VO/019/2015 kultúrny program počas KT   Martin Kuštá - Smart Job
Šancová 63, Bratislava
15.4. 2015 VO/018/2015 kultúrny program počas KT   Imrich Dugovič Dipl.z.t.
Dolná 71, Modra
15.4. 2015 VO/017/2015 kultúrne vystúpenie počas KT   OZ Pro Etno
Pri vinohradoch, Bratislava
10.4. 2015 VO/016/2015 deratizácia objektov   Milan Konfráter Mark 16
Banícka 52, Pezinok
7.4. 2015 VO/015/2015 toner   Laser servis, Pezinok
10.3. 2015 VO/014/2015 program na evidenciu registratúry   IVES Košice
Čsl. Armády 20, Košice
13.4. 2015 VO/013/2015 preklady textov   Vertere, jazykový servis
Kopčianska 10, Bratislava
26.3. 2015 VO/012/2015 kancelárske a čistiace potreby   Lamitec
Nová Rožňavská, Bratislava
19.3. 2015 VO/010/2015 toner   Laser servis
Pezinok
16.3. 2015 VO/011/2015 gastroslužby   Koníček, gastroslužby
Jesenského 8, Pezinok
23.3. 2015 VO/009/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
13.3. 2015 VO/008/2015 archívne krabice   EMBA Trade s.r.o.
Komárňanská cesta 13, Nové Zámky
28.1. 2015 VO/007/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
16.1. 2015 VO/006/2015 toner   Laser servis, Pezinok
26.1. 2015 VO/004/2015 stravné kupóny   Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
2.1. 2015 VO/003/2015 predplatné   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
2.1. 2015 VO/002/2015 predplatné   Ajfa + avis
Klemensova 34, Žilina
2.1. 2015 VO/001/2015 tlač materiálov   CopyShop Vladimír Jedinák
Mladoboleslavská 1, Pezino

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Por.č. CPV Dátum zverejnenia Názov Informácie o úspešnom uchádzačovi
9.   4.9. 2015 Reštaurovanie obrazu zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku
Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb - fotografovanie pred reštaurovaním, čistenie, petrifikácia, lepenie, tmelenie, retuš, záverečný lak, reštaurovanie dreveného rámu, materiálové náklady a spracovanie reštaurátorskej dokumentácie

Termín realizácie: 15.12. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 4 000 € bez DPH
Mgr.art Nora Hebertová
8.    19.8. 2015 Tlačiarenske práce - výstava Do zbrane: Bitky a bojiská Bratislavského kraja
Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb - tlač panelov na výstavu

Termín realizácie: 15.11. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 1000 € bez DPH
AD Sun, s.r.o. Pezinok
7. 45454100- 5     18.8.2015 Reštaurovanie zbraní zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku 2 ks

Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb - fotografovanie pred reštaurovaním, demontáž jednotlivých častí, mechanické čistenie, pasivácie povrchu kovu, reštaurovanie kovu, reštaurovanie drevených častí, rekonštrukcia chýbajúcich častí pažby, rekonštrukcia chýbajúcich kovových častí, záverečné povrchové úpravy, kompletizácia, materiál na čistenie, materiál na reštaurovaní, fotenie reštaurovania, fotenie po reštaurovaní, reštaurátorská dokumentácia, režijné náklady

Termín realizácie: 15.12. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 1 700 € bez DPH
Akademický sochár Stanislav Kožela 
6. 45454100-5 18.8.2015 Reštaurovanie 2 ks zástav - Hasičská a zástava Jurských skautov zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku - vysunutého pracoviska Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure

Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb - fotenie pred reštaurovaním, dokumentácia reštaurátorských prác, suché čistenie a mikroodsávanie nečistôt, lokálne čistenie škvŕn, čistenie výšiviek a aplikácií, materiál na reštaurovanie a farbenie, reštaurovanie červenej tkaniny, reštaurovanie erbu
Termín realizácie: 15.12. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 1 800 € bez DPH
Mgr.art. Sylvia Birkušová
5. 45454100-5 18.8.2015 Reštaurovanie drobných predmetov zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku 
1 ks písací stolík v orechovej dyhe s nadstavcom, upravený politúrou
1 ks stolík pod umývadlo, orechová dyha na frontálnej časti
1 ks renesančná skrinka 1527, ručne vyrezávané dekory
1 ks sud na víno, drevená plastika Krista an kríži - prísažný kríž
1 ks TELÚRIUM - zemestroj, učebná pomôcka
1 ks bubon mestských bubeníkov - vysoký
1 ks stolica strúhacia, debnárska
1 ks putňa na postrekovanie
1 ks putňa na postrekovanie 16 l
1 ks perecká reťaz
Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb- fotenie pred reštaurovaním, demontáž jednotlivých častí, mechanické čistenie, pasivácie povrchu kovu, reštaurovanie kovu, reštaurovanie drevených častí, rekonštrukcia chýbajúcich častí, rekonštrukcia chýbajúcich kovových častí, záverečné povrchové úpravy, kompletizácia, materiál na čistenie, materiál na reštaurovaní, fotenie reštaurovania, fotenie po reštaurovaní, reštaurátorská dokumentácia, režijné náklady 

Termín realizácie: 15.12. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 7 000 € bez DPH
Mgr.art. Peter Hrachovský
4. 45454100-5 19.7.2015 Grafické práce - výstava Do zbrane: Bitky a bojiská Bratislavského kraja
Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb - návrh grafiky na výstavu

Termín realizácie: 15.10. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 150 € bez DPH
 
3. 45454100-5   Reštaurovanie cechovej truhlice zo zbierok Malokarpatského múzea
Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie služieb - fotenie pred reštaurovaním, čistenie, petrifikácia, lepenie, tmelenie, retuš, záverečný lak, materiálové náklady a spracovanie reštaurátorskej dokumentácie

Termín realizácie: 15.12. 2015

Predpokladaná cena zákazky: do 1 500 € bez DPH
Mgr.art. Tomáš Molnár YAYA
2. 39522100-8 6.5.2015 Nákup nepremokavej ochrannej a tieniacej plachty - 3 ks

Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie tovarov - "Dodanie nepremokavej ochrannej a tieniacej plachty"

Termín realizácie: 10.6. 2015

Predpokladaná cena zákazky: 1000 € bez DPH
Viktória Tahotná - CONET
Pezinok

hodnota: 995,-
1. 18235300-8
18331000-8
6.5.2015 Nákup pracovných odevov - tričká s krátkym rukávom a tričká s dlhým rukávom
Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodanie tovarov - "Dodanie pracovných odevov"

Termín realizácie: 10.6. 2015

Predpokladná cena zákazky: do 700 € bez DPH
SEDEM s.r.o. Bratislava

hodnota: 597,-