Výskum

Burdová L.: 
Regionálne dejiny malokarpatskej oblasti so zameraním na osobnosti regiónu, udalosti, miestnu samosprávu, cechy a remeslá (od novoveku po 20.storočie)

Grančičová S.:
Svätojurský vinohradnícky spolok - minulosť a súčastnosť
 
Klokner T.:
Dejiny vinohradníctva s akcentom na rímske obdobie
Víno a jeho miesto v antickej kuchyni a literatúre

Výstup z výskumov nájdete tu: /userfiles/files/Klokner-%20Benkov%C3%A1.pdf

 
Sedláčková H.:
Tradičná kultúra malokarpatského regiónu
Osobnosti regiónu

Soročinová – Chomová L.:
Spolupráca na realizácii a spracovávaní systematických a záchranných výskumov múzea
Výskum osídlenia regiónu (Bratislavského kraja) v období praveku

Trilecová E.:
Rodný dom Jána Kupeckého a aktivity, ktoré s ním súviseli

Vavák J.:
Systematické výskumy v priestore slovanského hradiska vo Sv. Jure (poloha Hradisko Neštich)
Výskumy v priestore opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach (poloha Sušička)


Viac z výskumov nájdete tu: https://independent.academia.edu/J%C3%BAliusVav%C3%A1k