Členenie

Skupina : Vinohradníctvo a vinárstvo

Kurátor: PhDr. Tomáš KLOKNER
                                                                                                                                  
Podskupina:
Vinohradnícke lisy, vinohradnícke sudy, pracovné náradie a pomôcky vo vinohrade, pivničné hospodárenie

 

Skupina: História

Kurátor: PhDr. Tomáš KLOKNER,  Mgr. Lucia BURDOVÁ

Podskupina :
Militárie
     kurátor: PhDr. Tomáš Klokner
Tehliarstvo
     kurátor: PhDr. Tomáš Klokner
Združenia a spolky  
     kurátor: PhDr. Tomáš Klokner
Iné  (Miery, poľnohospodárstvo, heraldika)
     kurátor: PhDr. Tomáš Klokner
 
Mestská samospráva  
     kurátor: Mgr. Lucia Burdová
Numizmatika 
    kurátor:  Mgr. Lucia Burdová
Osobnosti
  
 kurátor:  Mgr. Lucia Burdová
Knihy a tlačoviny 
    kurátor:  Mgr. Lucia Burdová
Cechy a remeslá 
    kurátor: Mgr. Lucia Burdová

 

Skupina: Etnografia

Kurátor: Mgr. Hana SEDLÁČKOVÁ
 
Podskupina:
Keramika, Porcelán, Sklo
Zbierka:
Viliam Peško
Keramické trhy   
Podskupina:
Odev + textil, Ľudový nábytok, Užité umenie /domácnosť - meštianstvo/, Domácnosť – kuchyňa, domáce práce, hygiena a zdravie, Ozdoby - kraslice, šúpolie a pod.
 

Skupina: Umenie           

Kurátor: Mgr. Eva TRILECOVÁ, ArtD.
 
Podskupina:
Zbierka:
Augustín Bárta + Augustín Bárta ml.
Štefan Polkoráb
Piffl
Podskupina:
Sochárstvo, Hudobné nástroje, Ľudové umenie, Architektúra /Modely/
             

Skupina: Archeológia   

Kurátor: PhDr. Július VAVÁK, PhD., Mgr. Lenka Choma Soročinová