Publikácie

Uvedené publikácie môžete získať v Malokarpatskom  múzeu v Pezinku, alebo Vám ich zašleme poštou. 

HRUBALA, Martin – RONEC, Peter – BARTOŠOVÁ, Jarmila. Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2004, 26 s., ISBN 80-967537-2-X
Nepredajné

SANDTNEROVÁ, Miroslava. Michal Frič Martinov. Zborník piesní. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2006, 200 s., ISBN 80-967537-4-6
Cena: 5 €

HRUBALA, Martin. Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 120 s., ISBN 978-80-967537-5-8
Nepredajné

ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Jozef Franko. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2011, 24 s., ISBN 978-80-967537-7-2
Cena: 4 €

ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Ferdiš Kostka. Pezinok: Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 10 s. ISBN 978-80-967537-6-5
zadarmo

PIAČKOVÁ, Júlia. Kamene. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 144 s., ISBN 978-80-967537-8-9
Cena: 7 €

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2012, 52 s., ISSN 1338-998X
Cena: 1, 70 €

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2013, 48 s., ISSN 1338-998X
Cena: 1, 70 €

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 2/2013, 50 s., ISSN 1338-998X
Cena: 1, 70 €

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2014, 52 s., ISSN 1338-998X
Cena: 1, 70 €

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2015, 48 s., ISSN 1338-998X
Cena: 1,70 €

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2017, ISSN 1338-998X
Cena: 1,70 €

Vinohrady za... výstup vzdelávacieho projektu Vinohrady za školou Malokarpatského múzea v Pezinku a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s., ISBN 978-80-967537-9-6
zadarmo

Fero GULDAN. (Zost. Eva Trilecová). Pezinok : FO Art s.r.o, Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 71 s., ISBN 978-80-88973-94-2
Nepredajné

KOPÁLOVÁ, Danka. Človečina  v hline ukrytá. Keramické trhy 2004-2013. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 34 s., ISBN 978-80-971374-0-3
Nepredajné

KARPATSKÝ PRIESTOR. Marcela a Viliam Loviška (zost. Eva Trilecová). Pezinok; FO ART s.r.o. pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2014, 84 s., ISBN 978-80-89664-17-7
Cena: 4 €

MUSAION. Zbierka 55 pohľadníc, vydaných pri príležitosti 55 rokov Malokarpatského múzea v Pezinku; FO Art s.r.o., Bratislava, Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2015
Cena: 4,90 €

KLOKNER, Tomáš: Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n.l.)., Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2017, 206 str.ISBN: 978-8111-019-8
Cena: 12,00 €

HRUBALA, Martin: Vinohradnícke lisy v Malokarpatskej oblasti - EURÓPSKY UNIKÁT. Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2018, 128 s., Druhé, doplnené a rozšírené vydanie, ISBN 978-80-971374-2-7.
Cena: 17,90 €