Fotografovanie

Malokarpatské múzeum v Pezinku poskytuje možnosť využiť svoje priestory na účely fotografovania po vzájomnej dohode.
Objednanie termínu: p. Chvosteková, 0911 404 053
Poplatok: 50 €/hodina