Personálie

Organizačná štruktúra 

PhDr. Martin HRUBALA, PhD.

riaditeľ
tel.: +421 (0)33 641 33 47, 0911 400 495
martin.hrubala@muzeumpezinok.sk,
muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk

 

 

ÚTVAR RIADITEĽA


Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ 

asistentka riaditeľa - koordinácia a príjem objednávok návštev
tel.: +421 (0)33 641 33 47, 0911 404 053
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk


Mgr. Zuzana TICHÁ

referent vzťahov s verejnosťou
tel.: +421 915 751 990 
media@muzeumpezinok.sk

Renáta JAKUBCOVÁ   

ekonómka
tel.: + 421 (0)33 641 33 47; 0903 659 746
renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk
 

ODDELENIE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ


PhDr. Tomáš KLOKNER, PhD.    

historik, zástupca riaditeľa
tel.:+421 (0)33 641 20 57, 0911 404 043
tomas.klokner@muzeumpezinok.sk
Mgr. Lucia BURDOVÁ 

historička, vedúca oddelenia odborných činností
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 479 822
lucia.burdova@muzeumpezinok.sk

Zuzana GAJDOŠÍKOVÁ   

evidencia knižnice, ekonómka
tel.: +421(0)33 641 20 57
zuzana.gajdosikova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Lenka CHOMA SOROČINOVÁ

archeologička
tel.: + 421 (0)33 641 20 57, 0903 244 654
lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Hana SEDLÁČKOVÁ 

etnologička
tel.: +421(0)33 641 20 57, 0911 250 270
hana.sedlackova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Eva TRILECOVÁ, ArtD.

teoretička umenia
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 404 063
eva.trilecova@muzeumpezinok.sk

PhDr. Július VAVÁK, PhD.

archeológ
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 404 023
julius.vavak@muzeumpezinok.sk


ÚSEK VZDELÁVANIA A SLUŽIEB NÁVŠTEVNÍKOM


PhDr. Veronika KURTOVÁ

vedúca úseku, lektorka/ múzejná pedagogička
tel.: + 421(0)33 641 20 57; 0911 615 029
veronika.kurtova@muzeumpezinok.sk


M. F. A. Karolína JURÍKOVÁ    

lektorka/ múzejná pedagogička
tel.: + 421(0)33 641 20 57; 0911 615 029
karolina.jurikova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Dominika BLAHUNKOVÁ

lektorka/ múzejná pedagogička / správca obchodu
tel.: + 421(0)33 641 20 57; 0911 615 029
dominika.blahunkova@muzeumpezinok.sk


 

ÚTVAR PREVÁDZKY BUDOV

 
Vladimír RAŽDÍK
správca budov
tel.: 0911 296 013Zuzana ŠTEFEKOVÁ
upratovačka


 

LITERÁRNE A VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO SVÄTOM JUREMgr. Silvia DOBOVÁ 
etnologička
vedúca vysunutého pracoviska
tel.: +421 (0)2 44 97 04 76; 0911 296 016
silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Nikola HEGER SCHWAMMELOVÁ       
historička, kurátorka
vysunuté pracovisko
tel.: +421 (0)2 44 97 04 76, 0911 296 016
nikola.schwammelova@muzeumpezinok.sk
Organizačná štruktúra Malokarpatského múzea v Pezinku a jeho vysunutých pracovísk: 
/userfiles/files/Organiza%C4%8Dn%C3%BD%20poriadok%20m%C3%BAzea%201_%204_%202024(2).pdf