Občianske združenie

Občianske združenie MUSEUM VINORUM

MUSEUM VINORUM bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 8.8. 2008 ako občianske združenie priateľov Malokarpatského múzea v Pezinku. Jeho cieľom je podporovať vedecko-výskumné, spoločenské, kultúrne, výskumné a publikačné aktivity Malokarpatského múzea. Zároveň chce podporovať vínnu turistiku a projekty cestovného ruchu s ňou súvisiace, dokumentovanie a prezentáciu vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Podpora múzea spočíva najmä vo finančných dotáciách, ktoré OZ získava prostredníctvom darov, grantov, sponzorských príspevkov, vlastnou podnikateľskou činnosťou, usporadúvaním rôznych kultúrnych a spoločensko-komerčných aktivít.

Dozorná rada združenia:

PhDr. Tomáš Klokner, PhD. – predseda dozornej rady
Mgr. Miroslava Kišoňová – podpredseda
Mgr. Lucia Burdová – tajomníčka združenia
Renáta Jakubcová – hospodárka združenia

Kontakt:

PhDr. Tomáš KLOKNER, PhD.
tomas.klokner@muzeumpezinok.sk
Tel: 0911 404 043