Vyhodnotenie súťaže KUPECKÉHO SVET 2018

Milí návštevníci,

     prijmite naše pozvanie na vyhodnotenie ďalšieho ročníka výtvarnej súťaže KUPECKÉHO SVET. Vo štvrtok 12.4. o 17.00 hod. Vám na vernisáži rovnomennej výstavy predstavíme autorské práce 5. ročníka súťaže. Témou je portrét, resp. autoportrét (formát A4, A3), vyhotovené technikou kresby, maľby, grafiky a kombinovanej techniky.

Vyhlasovateľom súťaže je ZŠ Jána Kupeckého pod záštitou primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť vzťah medzi mladou generáciou a odkazom osobnosti európskeho významu - J. Kupeckého. 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Kupeckého svet 2018 sa uskutoční na finisáži výstavy v stredu 23. 5. 2018 o 17.00 hod.

REPORTÁŽ z otvorenia si môžete pozrieť tu: 

http://www.tvpezinok.sk/video/vystava-vytvarnych-prac-sutaze-kupeckeho-svetPodmienky súťaže
Zúčastňujú sa jej autori vo veku 6 – 15 rokov v nasledovných kategóriách:
   I. kategória: 1.a 2. ročník ZŠ                    
   II. kategória: 3.a 4. ročník ZŠ
   III. kategória: 5. a 6. ročník ZŠ
   IV. kategória: 7., 8. a 9. ročník ZŠ
   V. kategória: príma a sekunda Gymnázia
   VI. kategória : tercia a kvarta Gymnázia
   VII. kategória : 6- 10 ročný žiak ZUŠ
   VIII. kategória: 11-15 ročný žiak ZUŠ
 

Vyhodnotenie súťaže
     
     Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota (jej zloženie bude zverejnené), ktorá rozhodne o udelení cien a diplomov v každej kategórii.
Práca ocenená hlavnou cenou sa stáva logom súťažného ročníka a bude vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu. Porota udelí aj čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení v mesiaci apríl 2018. Bližší termín bude zverejnený na webových stránkach pri výsledkoch súťaže.
Každá zúčastnená škola dostane  pamätný list a výsledkovú listinu.
 Autorom ocenených prác bude udelený diplom a katalóg súťaže v elektronickej forme.
 

Výstavy

     Práce budú vystavené v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku v termíne od 12.4.2018 do 27.5.2018. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ocenené a ďalšie práce zverejniť v tlači a vo výstavnej činnosti. Práce nebude vyhlasovateľ autorom vracať, zostávajú v jeho archíve a autori svojou účasťou dávajú súhlas na ich bezplatné užívanie k propagačným účelom súťaže.
 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené:
 
-  na oficiálnej webovej stránke školy: www.zskupeckeho.eu
-  na sociálnej sieti Facebook : Kupeckého svet-výtvarná súťaž ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku
-  na stránke Malokarpatského múze v Pezinku www.muzeumpezinok.sk