Príbeh vína - prehliadka múzea v rámci Svetového dňa sprievodcov

Od roku 1985 je 21. február označovaný ako Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti v spolupráci s mestom Pezinok sme pripravili pre návštevníkov bezplatnú prehliadku múzea, ktorá sa bude konať 28. februára o 13:00.

Horná expozíciía múzea sa venuje histórií s dôrazom na prítomnosť vinohradníctva a vinárstva v našom regióne, podporená autentickými predmetmi/exponátmi. V druhej časti expozície, v pivnici, je predstavená tradícia vinohradníctva v regióne, mestský typ vinohradníctva a jeho špecifiká, pivničné hospodárstvo, práce vo vinohrade a samotný proces výroby vína a to na príklade autentických pivničných priestorov a prezentovaných predmetov.

Súčasťou sú aj ďalšie podujatia:
22. február o 17:00 - "Terra Bozen" - Aký bol Pezinok v stredoveku? (Mestské múzeum Pezinok)
27. február o 14:00 - Prechádzka stredovekým Pezinkom (zraz účastníkov pri soche Prešiarov v parku)