Našiel sa PÁN PROFESOR PREŠ!!!

PÁN PROFESOR PREŠ
 Výherca hlavnej ceny a  táto práca sa stáva zároveň aj novým maskotom múzea. Autorom nového vizuálu maskota nášho múzea sa stáva Igor Dobrotka.
Ešte raz chceme srdečne zagratulovať výhercom súťaže, poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže a poslali svoje práce, rovnako ako aj sponzorom aj vďaka ktorým mohla byť práca výhercov náležite ocenená. ĎAKUJEME !!!!