Akadémia tretieho veku Pezinok

Časový harmonogram štúdia pre odbor - Vinohradníctvo, vinárstvo, someliérstvo, r. 2023/24


Oznamujeme prihláseným účastníkom Akadémie tretieho veku časový harmonogram štúdia:

Streda 18.10.2023 v čase 16.30.- 19.30 h.
Streda 8.11.2023 v čase 16.-19.00 h.
Streda 22.11.2023 v čase 16.-19.00 h.
Streda 6.12.2023 v čase 16.-19.00 h.
 

Všetky stretnutia sa uskutočnia v pivničných priestoroch Malokarpatského múzea, M. R. Štefánika 4., Pezinok,
pokiaľ sa nedohodneme inak.
 
Tešíme sa na stretnutie.