Výstavy

Ukončenie výstavy - Najstaršie remeslo?
16. marec 2024

Výstava remesiel.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková, Mgr. Lucia Burdová

Otvorenie výstavy - Akvarel
4. apríl 2024

Výstava trvá do 2.6.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Otvorenie výstavy - 150 rokov Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok
2. máj 2024

Výstava trvá do 2.11.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Burdová

Otvorenie výstavy "Na počiatku bola hlina"
20 rokov podujatia Keramické trhy Pezinok

14. jún 2024
Výstava trvá do 14.9.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Sedláčková 

Otvorenie výstavy - Oliver Solga
19. september 2024
Výstava trvá do 9.11.2024.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Otvorenie výstavy - Moruša
21. november 2024

Výstava trvá do 8.3.2025.
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.