Život v dielach figuralistov

Výstava vznikla pri príležitosti 65. výročia úmrtia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov figurálnej plastiky, Národného umelca Ferdiša Kostku. Tento významný keramikár sa nezmazateľne zapísal do histórie nielen nášho regiónu. Vo svojich figurálnych dielach verne zobrazoval predovšetkým život, prácu, tradície a zábavu ľudí zo Stupavy a jej okolia od začiatku do polovice 20. storočia. Na jeho počesť je téma výstavy venovaná figuralistom z nášho regiónu, v ktorom je figurálna tvorba stále živá a venuje sa jej veľa umelcov. Vystavené sú diela zobrazujúce rôzne témy - vinohradníctvo, remeslá, každodenný život ľudu v tradičnom prostredí, hudobníci, zbojníci, sakrálne motívy, ale aj diela inšpirované architektúrou, rozprávkami, legendami a prírodou.
Jedinečnú príležitosť vidieť výberové diela keramikárov súčasných aj nežijúcich majú návštevníci na výstave do 28. augusta.