Reštaurovanie súboru diplomov a archiválií

Malokarpatské múzeum v Pezinku dalo v minulom roku vďaka Fondu na podporu umenia zreštaurovať vzácne diplomy,
ktoré boli udelené významným osobnostiam Slovenska: džbánkarovi, figuralistovi a národnému umelcovi Ferdišovi Kostkovi a vedcovi, botanikovi, polyhistorovi a spisovateľovi Jozefovi Ľudovítovi Holubymu. Celkovo sme zreštaurovali tri zbierkové predmety.

Prvým zreštaurovaným predmetom je Čestný diplom obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, ktorý získal Ferdiš Kostka za dlhoročnú usilovnú prácu v ľudovom umení Slovenska. K diplomu patrí aj kovová medaila, ktorá je na ňom nalepená.

Dva diplomy patrili Jozefovi Ľudovítovi Holubymu. Jedným z nich je diplom z Karlovej univerzity, ktorým mu bol priznaný titul čestného doktora prírodných vied. Diplom bol udelený fakultou prírodných vied Karlovej univerzity v Prahe, odovzdaný mu bol v roku 1922 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Druhý predmet spojený s osobnosťou J. Ľ. Holubyho je diplom Rakúskej lekárenskej spoločnosti, ktorým bol prijatý za člena rakúskej asociácie lekárnikov. Diplom bol udelený Všeobecnou rakúskou asociáciou farmaceutov vo Viedni, dňa 14. októbra 1878. Všetky tri diplomy sa nachádzali vo veľmi zlom stave a bolo potrebné ich kompletné zreštaurovanie, ktoré malo záchranný charakter. Papier bol napadnutý plesňami, zatečeniami, depozitárnym prachom, miestami sa drobil, lámal a rozpadával. Akákoľvek manipulácia s diplomami mohla vážne ohroziť ich ďalšiu životnosť a hrozilo ich úplné zničenie.

Odborné reštaurovanie zbierkových predmetov zrealizoval reštaurátor z Komory reštaurátorov, Mgr. art. Štefan Kocka, ktorý sa špecializuje na reštaurovanie diel na papieri. Reštaurovaním sa výrazne zlepšil technický stav predmetov, odstránili sa silné znečistenia povrchov a doplnili sa straty papierovej podložky. Všetky diplomy boli po zreštaurovaní vložené do dvojitej pasparty a uložené do ozdobného rámu so špeciálnym antireflexným ochranným sklom.

Všetky zreštaurované predmety sa v súčasnosti opäť nachádzajú v stave vhodnom na výstavnú, ale aj publikačnú prezentáciu. Veríme, že sa stanú cenným prínosom pre odborníkov a nadšencov pre oblasť regionálnych dejín, históriu a etnológiu.
 
Projekt ,,Reštaurovanie súboru diplomov a archiválií“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.