Prezentáciu o Cechu keramikárov môžete navštíviť zdarma

Milí návštevníci,

od 8. júna sa Vám v priestoroch múzea predstaví svojou činnosťou Cech kachliarov, ktorý patrí medzi najväčšie profesijné remeselné organizácie na Slovensku.
     Cech kachliarov vznikol po roku 1989 zásluhou niekoľkých nadšencov, no veľmi rýchlo sa rozšíril a dnes je jeho súčasťou viac ako 300 odborných firiem.
Napriek tomu, že kachliarstvo má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, pre nezáujem o toto remeslo bol v roku 1965 ukončený posledný ročník výučby a odbor prakticky zanikol. Medzi najväčšie úspechy cechu kachliarov patrí v spolupráci so Stredným odborným učilišťom stavebným v Bratislave zrealizovanie myšlienky opätovného zriadenia učebného odboru kachliar na tomto učilišti. Členovia cechu výrazne pomohli pri zrode učebných osnov a v roku 2010 sa začalo kachliarske remeslo opäť vyučovať.
Na prezentácii ,,Spoznajme cech kachliarov“ budú mať návštevníci možnosť vidieť kachle či nákresy kachieľ zo zbierok Malokarpatského múzea.

Na prezentáciu je vstup voľný, príďte.