Po stopách baroka

Výstava prác pri príležitosti Roku Jána Kupeckého prezentuje práce študentov zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku, ktoré vytvorili pod vedením Mgr. Art. Danice Tykovej, akad. mal. Júlie Piačkovej a Mgr. Andreja Friča. Pri svojej tvorbe využili materiály ako hlina, plátno, plast, drevo. Po priestoroch múzea sú rozmiestnené kulisy, vytvárajúce ilúziu barokového života zhmotnením fantastickej cesty Jána Kupeckého krajinami a mestami, ktoré ho formovali. Výstava je prístupná do 26. novembra 2016.