Nečakaný objavPočas prestavby chodníka na ulici M.R. Štefánika prišlo k nečakanému objavu zaniknutého predsunutého vchodu do pivnice nášho múzea. Počas odkrývania objektu archeológovia Malokarpatského múzea v Pezinku (L. Choma Soročinová, J. Vavák) objavili a identifikovali strieborný rakúsky fenig cisára Ferdinanda I. Habsburského,  z roku 1531, z obdobia kedy na našom území končil stredovek a začínal novovek.
Minca sa našla nezvyčajne priamo v maltovom pojive objaveného muriva. Výstavba predsunutého vchodu je týmto nečakaným nálezom datovaná do priebehu 16. storočia (po roku 1531). 


fenig cisára Ferdinanda I. Habsburského, rok 1531

Ďalší osud nálezu muriva je v rukách pamiatkárov, ktorí nariadili vykonať architektonicko-historický výskum a zrejme nariadia i doplňujúci archeologický výskum, ktoré určia či bol predsunutý vchod pôvodný alebo bol prípadne budovaný až dodatočne k budove práve v 16. storočí. Objav pomohol vysvetliť funkciu zamurovaného otvoru viditeľného v stene pivnice pod budovou múzea.


pivnica, zamurované zvyšky vchodu z ulice, rok 2007, archív Malokarpatského múzea v Pezinku