Keramické trhy 2021

Vážení predajcovia, keramikári, všetci podporovatelia a fanúšikovia Keramických trhov,

radi by sme vás informovali o tom, že Malokarpatské múzeum v Pezinku sa aj napriek epidemickej situácii, v súlade s aktuálne platnými podmienkami, bude usilovať o zorganizovanie podujatia KERAMICKÉ TRHY PEZINOK, a to v termíne 15. a 16. októbra 2021 (piatok, sobota).
 
Aktuálne informácie pre verejnosť, ako aj podmienky predaja (prihlášky, pozvánky, dokumenty) pre účastníkov - keramikárov vám budeme posielať e-mailom a zverejňovať v mesiaci AUGUST 2021.
 
Oslovení budú všetci predajcovia, ktorí sa trhov zúčastnili v roku 2019. Ostatní záujemci kontaktujte prosím M. Chvostekovú prostredníctvom e-mailu: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
 
Tešíme sa na stretnutie s vami!