HĽADÁ SA PÁN PROFESOR PREŠ - výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl

Milí žiaci základných škôl a Vážené pani učiteľky,
nasledujúce riadky sú určené práve pre Vás. Pomôžte nám, prosím, vytvoriť vizuálnu podobu Pána profesora Preša. Kto to je?

Pán profesor Preš je historik. Odjakživa veľa cestoval, spoznával svet. Na svojich cestách zažil množstvo dobrodružstiev, ktoré boli neraz nebezpečné. Očití svedkovia tvrdia, že vďaka svojmu malému prístroju, ktorý nepustí nikdy z dohľadu, môže cestovať v čase. Naše múzeum má záujem ho zamestnať, no nevieme, kde ho nájsť a ani ako vyzerá. Vy ste ho niekedy nevideli? Ak áno, pošlite nám prosím jeho podobizeň. Veľmi by ste nám pomohli.

Cieľom súťaže je spomedzi zaslaných návrhov podobizne profesora Preša vybrať jeden, ktorý sa stane primárnym podkladom pre oficiálny vizuál funkčného „maskota“ pre vzdelávacie aktivity Malokarpatského múzea v Pezinku. Sekundárnym cieľom súťaže je zapojiť detských tvorcov do vzdelávacieho projektu Malokarpatského múzea v Pezinku, vzbudiť záujem o aktivity múzea a predovšetkým zapojiť kreativitu žiakov i v praxi múzejnej pedagogiky.  

Úlohou účastníkov súťaže je vytvoriť podobizeň osoby, ktorá spĺňa, či sa najbližšie približuje dodanej osobnostnej charakteristike historika. Ide o fiktívnu postavu, ktorá ale vychádza z dobrodružnej predstavy o bádateľovi, ktorý sa pohybuje na svojich cestách naprieč časom a priestorom s využitím špeciálneho „prístroja“.  

Pre úspešných tvorcov sú pripravené vecné ceny v podobe knižných titulov, výtvarných pomôcok či bezplatných vstupov na podujatia múzea.Víťazi súťaže budú odmenení a slávnostne vyhlásení pri príležitosti pripravovanej udalosti Noc múzeí a galérii. 
Vyhlásení budú traja výhercovia súťaže v kategóriách: 
A) 1 celkový víťaz 
B) 1 víťaz spomedzi žiakov 1. stupňa 
C) 1 víťaz spomedzi žiakov 2. stupňa 
 
Technika: ľubovoľná technika, kolorovaná kresba, maľba, počítačová grafika, priložený podrobný popis jednotlivých súčastí podobizne a špeciálneho „prístroja“ či všeobecný popis osoby a jej charakteristika 
Rozmer: minimálne A4 
Trvanie súťaže: do 15. apríla 2017 
Vyhlásenie víťazného návrhu: 20. mája 2017, Noc múzeí a galérií v Malokarpatskom múzeu v Pezinku 

Návrhy podobizní môžete zasielať na korešpondenčnú adresu vo fyzickej podobe (minimálny formát A4) alebo na e-mailovú adresu múzea v digitálnej podobe (najmenšie rozlíšenie 300 dpi, 2480 px x 3508 px). Prosím k výtvarnej práci priložte údaje o tvorcovi (meno, priezvisko, korešpondenčná adresa alebo adresa školy, trieda, vek, telefónny kontakt). 

Na Vaše návrhy sa tešíme a prajeme veľa tvorivých síl. 

Vaše Malokarpatské múzeum 


 kontaktné osoby:  Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD., Mgr. Alexandra Nováková (lektorky/múzejné pedagogičky) 
                              vanda.kralovicova@muzeumpezinok.sk; alexandra.novakova@muzeumpezinok.sk

Ďakujeme vydavateľstvám ARTFORUM, SLOVART a kníhkupectvu Martinus za ich láskavú podporu a darovanie vecných cien do súťaže.