PUBLISHING ACTIVITY

 HRUBALA, Martin – RONEC, Peter – BARTOŠOVÁ, Jarmila. Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2004, 26 s., ISBN 80-967537-2-X

SANDTNEROVÁ, Miroslava. Michal Frič Martinov. Zborník piesní. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2006, 200 s., ISBN 80-967537-4-6

HRUBALA, Martin. Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 120 s., ISBN 978-80-967537-5-8

ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Jozef Franko. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2011, 24 s., ISBN 978-80-967537-7-2

PIAČKOVÁ, Júlia. Kamene. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 144 s., ISBN 978-80-967537-8-9

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2012, 52 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2013, 48 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 2/2013, 50 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2014, 52 s., ISSN 1338-998X

Vinohrady za...výstup vzdelávacieho projektu Vinohrady za školou Malokarpatského múzea v Pezinku a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s., ISBN 978-80-967537-9-6

Fero GULDAN. (Zost. Eva Trilecová). Pezinok : FO Art s.r.o, Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 71 s., ISBN 978-80-88973-94-2


KOPÁLOVÁ, Danka. Človečina  v hline ukrytá. Keramické trhy 2004-2013. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 34 s., ISBN 978-80-971374-0-3
 
MARCELA A VILIAM LOVIŠKA (zost. Eva Trilecová). Pezinok: FO Art s.r.o., Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2014, 85 s., ISBN 978-80-89664-17-7