VERÖFFENTLICHUNGSAKTIVITÄT

HRUBALA, Martin – RONEC, Peter – BARTOŠOVÁ, Jarmila. Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2004, 26 s., ISBN 80-967537-4-2

SANDTNEROVÁ, Miroslava. Michal Frič Martinov. Zborník piesní. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2006, 200 s., ISBN 80-967537-4-6

HRUBALA, Martin. Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 120 s., ISBN 978-967537-5-8

ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Jozef Franko. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2011, 24 s., ISBN 978-967537-7-2

PIAČKOVÁ, Júlia. Kamene. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 144 s., ISBN 978-967537-8-9

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2012, 52 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2013, 48 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 2/2013, 50 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2014, 52 s., ISSN 1338-998X

Vinohrady za...výstup vzdelávacieho projektu Vinohrady za školou Malokarpatského múzea v Pezinku a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s., ISBN 978-967537-9-6

Fero GULDAN. (Zost. Eva Trilecová). Pezinok : FO Art s.r.o, Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 71 s., ISBN 978-80-88973-94-2

KOPÁLOVÁ, Danka. Človečina  v hline ukrytá. Keramické trhy 2004-2013. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 34 s., ISBN 978-971374-0-3

MARCELA A VILIAM LOVIŠKA (zost. Eva Trilecová). Pezinok: FO Art s.r.o, Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2014, 85 s., ISBN 978-80-89664-17-7

KARPATSKÝ PRIESTOR. Marcela a Viliam Loviška (zost. Eva Trilecová). Pezinok; FO Art s.r.o., Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2014, 84 s., ISBN 978-80-89664-17-7

MUSAION. Zbierka 55 pohľadníc, vydaných pri príležitosti 55 rokov Malokarpatského múzea v   Pezinku; FO Art s.r.o., Bratislava, Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2015

Klokner Tomáš: Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie     n.l.), Malokarpatské múzeum v Pezinku; 2017, 208 s., ISBN: 978-83-8111-019-8

HRUBALA, Martin: Vinohradnícke lisy v Malokarpatskej oblasti - EURÓPSKY UNIKÁT. Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2018, 128 s., Druhé, doplnené a rozšírené vydanie, ISBN 978-80-971374-2-7.

VAVÁK, Július: Pevnosť v Malých Karpatoch. Vznik, význam a úloha výšinného centra vo Svätom Jure, Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2019, 210 s., ISBN 978-80-971374-4-1.