60. výročie

Malokarpatské múzeum v roku 2020 oslavuje 60. výročie založenia. 

Za zakladateľa tradícií pezinského múzejníctva sa považuje František von Meissl (1837-1934).

V dejinách mesta Pezinok zohral v druhej polovici devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia nezastupiteľnú úlohu. V tomto období sa okolo neho sústredil spoločenský, spolkový a kultúrny život v meste. Patril k tej skupine obyvateľov, ktorí požívali vo svojom okolí vážnosť a úctu napriek tomu, že boli považovaní za propagátorov zmien a moderných, pokrokových riešení. 

Okolo roku 1905 založil na radnici malé mestské múzeum. Išlo o pamätnú izbu, ktorá bola príležitostne sprístupňovaná vzácnym návštevám. Keď sa totiž na základe zákona v roku 1872 zrušili cechy a v následnom období sa cechový majetok a cennosti odovzdávali magistrátom miest, využil F. Meissl svoju pozíciu člena mestského zastupiteľstva a zhromaždil množstvo cechového materiálu, v ktorom videl predmety historickej hodnoty. Zamedzil ich následnému rozpredaniu či inému, v tej dobe častému postupu pri nakladaní s predmetmi podobného charakteru. Okrem pamiatok po zrušených cechoch umiestnil do múzea aj insígnnie mestskej samosprávy a predstaviteľov mesta. Tieto zbierky ochránil aj v čase prvej svetovej vojny, kedy nevydal štátnej správe cínové predmety. Neskôr sa tieto artefakty stali základným fondom dnešného Malokarpatského múzea v Pezinku.