Zbierky a výskum

Členenie fondu

Literárny fond

vydania diel ostatných spisovateľov -
vydania diel Petra Jilemnického
drobná tlač, fotografie, ilustráci, súkromná knižnica Petra Jilemnického, korešpondencia,
medzivojnová literatúra - osobné písomnosti, rukopisy, rozličné

Historický fond:

archeológia
archív mesta Bratislavy drobná tlač - DtM
fotografie - ( fotografická dokumentácia Jura, osobnosti, udalosti)
fond osobností
história
korešpondencia
literatúra
mestský archív Jura 
medaily
odievanie
osobné potreby
rozličné
vinohradníctvo, vinárstvo
výtvarné umenie - maľby