Ponúkame

Expozícia - dočasne z technických príčin zatvorená

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure vám ponúkne históriu mesta Svätý Jur a špecifiká, ktoré niekoľko tisícročí formujú jeho tvár. Prezentujeme unikátne predmety, ktoré boli súčasťou archeologického výskumu na svätojurskom hradisku Neštich, alebo tie, ktoré dokumentujú život v meste.

Vzdelávací program pre materské a základné školy:

Drak vo Svätom Jure
(miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure)

 
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili nový vzdelávací program pre deti materských a základných škôl. Prostredníctvom starej povesti deti odhalia príbeh o nebojácnom junákovi, s ktorým je spätá minulosť Svätého Jura. A to nie je zďaleka všetko!
 
Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis, regionálna výchova, výtvarná výchova)
Pedagógovia: vstup zdarma
Nahlasovanie skupiny minimálne týždeň vopred:
p. Chvosteková - 0911 404 053
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
Maximálna kapacita účastníkov programu je 20 detí.