Workshop tradičných remesiel

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské múzeum v Pezinku a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre vás pozývajú na workshop tradičných remesiel – Minulosť a súčastnosť remesla a tvorivosti. Workshop sa uskutoční 27. septembra 2019 od 10.00 do 17.00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, Pezinok. Počas workshopu si budete môcť vypočuť zaujímavé prednášky a ukážky tradičných remesiel malokarpatského regiónu. Vstup je voľný. 

Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.