Výstava Ex voto - Z vďaky

Pred šesťdesiatimi rokmi, 22. septembra 1961, sprístupnilo Malokarpatské múzeum v Pezinku svoje priestory širokej verejnosti. Stalo sa tak pri príležitosti Vinobrania, rok od založenia múzea.
 
Pri príležitosti oboch jubileí, múzeum otvára výstavu EX VOTO – Z VĎAKY. Výstava a predmety, ktoré návštevník uvidí, sú vyjadrením vďaky zakladateľom múzejníctva v Pezinku, šíriteľom a uchovávateľom kultúry, ktorá v každej dobe ľuďom poskytuje priestor pre pokoj a návrat ku koreňom. Predmety, ktoré múzeum spravuje získalo vlastnou výskumnou činnosťou, ale aj od ľudí, ktorí ich múzeu sami ponúkli a odovzdali ako doklad života ich predkov. Dnes sú tieto predmety jedinečnou súčasťou historického dedičstva malokarpatskej oblasti a tvoria DNA kultúry Malých Karpát. Za vyše šesťdesiat ročnú existenciu vybudovalo múzeum rozsiahly zbierkový fond, ktorého významné a verejnosťou doteraz málo videné kolekcie prostredníctvom výstavy, predstavuje.
 
Na výstave nájdeme vybrané zbierky múzea s unikátnymi kolekciami ľudového textilu, skla a keramiky uvedené cez optiku ornamentu. Jej súčasťou sú aj archeologické nálezy získané prostredníctvom systematických výskumov vo Svätom Jure a Budmericiach, ako aj súbor novovekých kachlíc zo záchranného výskumu v lokalite Svätý Jur – Pezinské záhumenice a Hergottova ulica. V ďalších častiach ponúka výstava pohľad na predmety numizmatického a faleristického zamerania, kolekciu pušiek zo zbierky militárií a predmety, ktoré sa zachovali po živote významných osobností malokarpatského regiónu: Eugena Suchoňa a Jozefa Ľudovíta Holubyho.
Výnimočným prvkom je predvedenie diela slovenského národného umelca Ferdiša Kostku. Ide o súčasť zbierkového fondu Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré patrí pod správu Malokarpatského múzea v Pezinku.
 
Predmety, ktoré Malokarpatské múzeum v Pezinku počas šesťdesiatich rokoch získalo, sú dokladom bohatej histórie malokarpatského regiónu a života jeho obyvateľov.