Vo Svätom Juri môžete VÔŇU DREVA vidieť

     Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure otvorilo pri príležitosti Svätojurských hodov výstavu Vôňa dreva, ktorá predstavuje diela členov spoločnosti SPOROFA.
Pod touto skratkou sa skrýva Spoločnosť rozvinutej fantázie, ktorej členmi sú neškolení rezbári i rezbári - majstri umeleckých remesiel.
Od 20. apríla do 9. júna spoznáte prácu ich šikovných rúk prostredníctvom väčších i menších predmetov. Jozef Achberger, 
Mária Kovalčíková, Doc.Ing. Pavel Krkoška, Milan Kubacka, RNDr. Ferdinand Vépy vytvárajú ľudové motívy, motívy z histórie, prírody i vinohradníctva.
Vernisáž sa uskutočnila 20.apríla o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch LaVM na Prostrednej ul. 22 

Spoločnosť rozvinutej fantázie vznikla v roku 2002 ako dobrovoľné neziskové združenie ľudí, ktorí sa zaoberajú tvorivou činnosťou - umeleckou rezbárskou tvorbou z dreva a jeho praktickým využitím.
Členmi spoločnosti sú neškolení umelci - rezbári, ale i rezbári - majstri ľudových umeleckých remesiel, ktorých drevo sústavne podnecuje k novým tvorivým počinom s úspešným rezbárskym výsledkom: estetickou sochou, reliéfom, alebo dekoračným predmetom, fujarou, črpákom, či iným špecifickým artefaktom. V tvorbe členov SPOROFA je dominantou ľudská tvorba, v ktorej sa prelínajú tradície s prvkami dnešnej doby s abstraktno-umeleckou nadsázkou.

Súčasťou tvorby autorov SPOROFy sú aj maľby na drevo, voľné ilustrácie fantazijných motívov, alebo konkrétne historické deje či drobné pripomienky zo života na Slovensku.

Každý rezbár, tvorivý člen SPOROFy má vlastný individuálny prejav, vlastnú studnicu umeleckých nápadov, obsahov a príbehov. Mnohí z nich už zrealizovali viaceré individuálne výstavy nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Niektorí členovia majú diela v Slovenskom národnom múzeu a vo viacerých súkromných zbierkach.

Člen SPOROFy sa povinne zúčastňuje najmenej jednej kolektívnej výstavy za rok. 


Ing. Alfonz Vojtech Havránek: Úvod do katalógu /skrátené/
Katalóg Spoločnej rozvinutej fantázie. Bratislava, 2014

použité fotografie sú z vyššie uvedeného katalógu