Roky 1948 a 1968 – Porážka slobody

Milí záujemci o históriu a miestne dejiny,

prijmite pozvanie na program pre verejnosť, na ktorom Vám historička Lucia Burdová Vám  rada porozpráva o udalostiach spätých s februárovým prevratom 1948 a augustovými dňami roku 1968 v mestách malokarpatského regiónu. Už 16. augusta od 18.00 hod.  Vám priblíži zlomové udalosti, ktoré stáli za oklieštením slobody. Čo mali roky 1948 a 1968 spoločné a v čom sa líšili? Ako reagovali ľudia na situáciu v ktorej sa ocitli v jednotlivých obdobiach? Ako dané udalosti zasiahli mesto Pezinok a ostatné mestá malokarpatskej oblasti? Aj na tieto otázky sa pokúsi odpovedať prednáška Roky 1948 a 1968 – Porážka slobody, ktorá sa zameria na situáciu v roku 1948 spojenú s nástupom totality, jej dopad na spoločnosť, hospodárstvo a v neposlednom rade pripomenie obete totalitného režimu.


Vstupné: 1 €

Použitá ilustrácia: Kronika mesta Pezinok, 1945 – 1958, Štátny archív v Bratislave - pracovisko Archív Modra. Za súhlas s použitím materiálu ďakujeme.