Prehliadka slovanskej pevnosti vo Svätom Jure

Veľkomoravský hrad vo Svätom Jure v štruktúre opevnení Malých Karpát
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku skúma jeden z najznámejších drevozemných, veľkomoravských  hradov na našom území, ležiaci v sústave slovanských pevností na juhozápade Malých Karpát. Pomenovania dvoch významných hradov v oblasti, v Devíne a v Bratislave dokonca zaznamenali písomné pramene. Tretím, mimoriadne významným sídlom bol hrad vo Svätom Jure, ktorého meno sa však nedochovalo, obdobne ako u iných, menších fortifikácii, ktoré budú podrobené prieskumu.
Úlohou tohtoročného výskumu vo Svätom Jure je rozšírenie sondáže s klenotníckou dielňou z 2. polovice 9. storočia, ktorá prináša neustále prekvapenia. Popri pretavovaní kovov a následnej výrobe luxusného šperku tunajší klenotníci, zdá sa, produkovali aj sklenené vložky do šperku a ozdobných predmetov ako aj koráliky do náhrdelníkov. Sondážou sme zachytili i zlomky luxusných sklenených nádob, ako aj veľmi početné zlomky sklenených okenných platní, aké sme dosiaľ poznali len z veľkomoravských centier mimo naše územie, na južnej Morave v Mikulčiciach, v Uherskom Hradišti, či napríklad v Pribinovom/Koceľovom Panónskom kniežatstve. Vyrábali ich popri drobných predmetoch tunajší klenotníci, alebo boli surovinou na ďalšie spracovanie, alebo sú dokladom  kombinácie možností? Výskum teda prináša stále nové otázky. Nálezy však už i teraz poukazujú na možnú blízkosť sakrálnej architektúry vo Svätom Jure, prípadne v jeho širšom okolí, v oblasti Bratislavy. Finálne analyzovanie nálezov zo skla práve prebieha. Popri klenotníckej dielni pokračujeme aj vo výskume opevnenia hradiska. Klasický výskum aj tohto roku doplnil geofyzikálny výskum v spolupráci s kolegami z Masarykovej univerzity z Brna. Realizuje sa i preplavovanie vzoriek zeminy za účelom získania rastlinných zvyškov a drobných predmetov. Mimoriadne nálezy poukazujú na to, že veľkomoravský hrad vo Svätom Jure bol, popri Bratislave a Devíne, ďalším dôležitým hradom v oblasti, ovládaným vysokou veľkomoravskou elitou. Bol  vojensko-správnym a remeselno- obchodným centrom regiónu.
Počas realizácie vedeckého výskumu sa dňa 28.9. 2019 uskutoční o 14.00, tradičná komentovaná prehliadka náleziska pre verejnosť. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry 2019 Bratislavského samosprávneho kraja. Vstupné je 1 €.
 
Kontakt:  PhDr. Július  Vavák, PhD.
                Vedúci výskumu
                +421 911 404 023
                 julius.vavak@muzeumpezinok.sk