Otvárame novú výstavu LAPIŤ UMENIE!

Milí návštevníci,

od 20. septembra Vás srdečne vítame na výstave LAPIŤ UMENIE.
Výstava predstavuje výber predmetov zo Zbierky Výtvarného umenia Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorá je budovaná od roku 1951. Jednotliví kurátori nakupovali a získavali predmety podľa svojho rozhľadu, vkusu a možností inštitúcie. Napriek tomu Vás čakajú nečakané a kvalitné kusy.
Vytiahli sme práve tie diela, ktoré sú dlhé roky uskladnené v našich depozitároch a mnohé neboli od svojho získania a zapísania do Zbierky Výtvarného umenia MMvP vystavované. Všetky tieto diela v Zbierke by mal spájať vzťah s malokarpatským regiónom, alebo by mali pochádzať priamo z regiónu.  Nie vždy je to tak, ale nie  je to na škodu. Príkladov  je  niekoľko; dielo od českého sochára Josefa Mařatku (21.5. 1894 Praha, Nové Město – 27.4. 1937 Praha), Hlava talianskeho chlapca, výška 13.3 cm, materiál bronz, rok vzniku 1902-1905. Do Zbierky  Výtvarného umenia bolo získané darom v roku 1960 a katalogizovala ho promovaná historička pani Luba Medeková v roku 1984.
V zbierkach výtvarného umenia máme zastúpených ucelenými kolekciami najmä dvoch veľmi kvalitných sochárov 19. a 20. storočia. Prvým z nich je Alojz Rigele  (*2.8. 1879 Bratislava  +14.2. 1940 Bratislava). Jedno dielo od jeho blízkeho spolupracovníka Jozefa Arpáda Muramanna (* 5.3.1889 Bratislava +31.12.1943 Londýn) Bozkávajúce sa opice vzniklo v r. 1920-1930. Dielo sa do múzea dostalo darom a katalogizovala ho v roku 1984 promovaná historička Marta Truchlíková. Významnú kolekciu máme aj od sochára Štefana Prokopa (*25. 9. 1941 Galanta  + 1987 v Pezinok). 

Z maliarov jednu za najrozsiahlejších kolekcií máme od  Štefana Polkorába, jeden obraz je doplnený aj listovou korešpodenciou medzi autorom a jeho modelom, pani lekárnikovou. Nevystavili sme všetky, ktoré máme v Zbierke Výtvarného umenia, lebo potom by už neostal priestor pre iné zaujímavé predmety.
Jednu samostatnú výstavnú miestnosť sme zostavili ako kolobeh ročných období. Nielen tvorba Jozefa Lackoviča, ktorý maľoval s vedomím, aby ho všetci pochopili, vzdával hold chudobe, z ktorej sám vzišiel. Sám hovorieval. :„Tvorím tak, aby ten, čo pozerá na môj obraz, chcel byť v ňom.“  V tejto línii je  úvodná miestnosť výstavy, doplnená  predmetom z bežného života ľudí, kúskom prírody, v ktorej si môžete lapiť kus umenia a niečo sa o ňom dozvedieť.
Vo výstavných priestoroch, ktoré tvoria oddelené tri miestnosti, sme rozmiestnili maľby, kresby, grafiky, sochy. Kľúčom ich rozmiestnenia je to, čo je na nich zobrazené: postava, portrét, ulice Pezinka, zátišia.
Lapaj umenie Ty lapaj, sú jednoduché spojnice medzi umením a prírodou, na ktoré sa môže tešiť  hravý divák/lapaj, ktorý má chuť zízať a niečo sa priučiť, alebo si oživiť, čo už dávno vie. Niečoho sa dotýkať a lapať a práve tak zistiť, aký je rozdiel medzi kópiou a originálom. Dozvieť sa, čo je asambláž, ako sa líši znalec umenia od znalca vína, alebo čo majú naopak spoločné.  Môže hľadať predmety, ktoré do zbierky nepatria a predsa sme ich na výstavu zaradili. Umožňujeme prelistovať  reštaurátorskú správu  a pozrieť obraz po zreštaurovaní. Milovníkom remesla a materiálov predstavíme s akými materiálmi v minulosti pracovali sochári a ako sa postupom času a technológií menia, či úplne miznú. Ako kraj a prostredie ovplyvňuje  vyjadrenie  dnešných umelcov dokumentujú moderné čepce z papiera a kovu od výtvarníčky Danice Tykovej.
A nakoľko nie je lis ako lis, môže sa každý k nám počas trvania výstavy Lapiť umenie prihlásiť na  kurz a vyskúšať si, čo lis dokáže.

Mgr. Eva Trilecová, ArtD.


Výstavu LAPIŤ UMENIE otvárame 20.9. o 17.00 hod. v predvečer Vinobrania v Pezinku