Noc múzeí 2020

Noc múzeí sa tento rok uskutoční 14. novembra 2020.

Hlavným cieľom podujatia je priblížiť vám činnosť múzeí a galérií a tak prispieť k lepšiemu pochopeniu významu múzeí a galérií pri ochrane kultúrneho dedičstva.

Na odporúčnie Zväzu múzei Slovenska, z dôvodu pandemickej situácie, sa naše múzeum zapojí do podujatia online

Počas 14. novembra si budete môcť pozrieť: Malokarpatské múzeum v Pezinku bude 14. novembra pre individuálnych návštevníkov OTVORENÉ od 10:00 do 16:00. Počas tohto dňa nepripravujeme žiadny špeciálny program v sídelnej budove múzea. 

Viac informácií o Noci múzeí a programe nájdete na webovej stránke nmag.sk