Nežná nežne +30 -30

Panelová diskusia k tridsiatemu výročiu Nežnej revolúcie.

Malokarpatské múzeum v Pezinku a Ján Hacaj vás pozývajú dňa 14. novembra 2019 od 17:00 do 19:00 na diskusiu o novembri 1989 v Pezinku, ktorá sa uskutoční v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.

Diskutovať budú aktéri 1989 v Pezinku a bývalí zamestnanci múzea.

Počas diskusie vystúpi Trojka Zuzany Homolovej - Zuzana Homolová, Samo Smetana a Miloš Železňák.