MY a Československo 25.10.2018 o 17.00 hod.

Rozprávanie našej historičky Mgr. Lucie Burdovej Vám v rámci prednášky MY a Československo vytvorí priestor na diskusiu o zaujímavej téme.

Koniec prvej svetovej vojny a vznik prvej Československej republiky so zameraním na udalosti, ktoré sa odohrávali v mestách malokarpatskej oblasti ako aj na reakciu obyvateľstva na novo-utvárajúce sa pomery. Pripomenutie si turbulentných udalostí spojených s koncom 1. svetovej vojny a formovaním novej republiky. Ako prijímalo miestne obyvateľstvo nový štát? Aké udalosti predchádzali jeho vzniku? Ako reagovali mestá na zmenu pomerov? A s čím všetkým sa musel nový aparát vysporiadať? Aj to sú otázky, ktoré si položíme na prednáške realizovanej pri príležitosti 100. výročia Československej republiky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vstupné na prednášku: 1€