KERAMICKÉ TRHY 2018 rozpália Pezinok

Milí návštevníci, 

príďte aj tento rok na Keramické trhy, ktoré od 8. do 10. júna 2018 prinesú do Pezinka jedinečné remeslo, umenie, kultúrny program, aktivity pre deti aj gastronómiu. 
            Tohtoročný jún opäť prinesie keramické výrobky zo Slovenska, Čiech a Moravy, Maďarska, Poľska, Bulharska i Slovinska od viac ako 150 výrobcov. 
            Témou pätnásteho ročníka Keramických trhov, ktoré sa budú konať od 8. do 10. júna 2018, bude kachliarstvo a výroba kachlíc. Kachle poskytovali uzavretý oheň na vyhrievanie izby, sálavé teplo ale súžili i na prípravu pokrmov. Od konca 14. storočia sa dostali do meštianskych domov a panských sídel z oblasti Rakúska, Nemecka a Čiech. K rozšíreniu na vidiek došlo v 18.storočí. Samotné kachlice na stavbu kachlí boli aj estetickým dielom, pričom v našej oblasti vynikli jedinečné výrobky z Modry. Práve Modrania sa predstavia na Radničnom námestí, kde budú počas troch dní predvádzať ukážku výroby keramickej pece dvomi technikami (nabúchaním a zalievaním). Stavba kachľovej pece je spojením štyroch živlov, ale aj ľudského úsilia, trpezlivosti a znalostí.
V rámci Keramických trhov návštevníci môžu navštíviť šesť tematických výstav nielen v centre Pezinka. Osvieženie v podobe vína a domácich produktov ponúkne Malá vínna ulička spolu s Pezinskými viechami.
Vstup na podujatie (vrátane detských dielní) je bezplatný. Návšteva sprievodných výstav je spoplatnená podľa cenníkov jednotlivých subjektov.
Organizátorom podujatia je Malokarpatské múzeum v Pezinku v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporila Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
 

Kontaktná osoba: Jakubcová Renáta, renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk; +421 903 659 746