Júlový naMODROtlač!

Počas leta máme pre deti pripravené letné tvorivé dielne naMODROtlač! 

Počas troch dní v júli a troch dní v auguste sa deti oboznámia s typicky ľudovou kultúrou malokarpatského regiónu. Malokarpatský ornament v modrej farbe bude hlavnou súčasťou letných tvorivých dielní. Rôznymi technikami si vytvoria vlastné hand-made výrobky (denník s textilným prebalom, plátenná taška, pohľadnica) a prepoja tak históriu so súčasnosťou.

Termíny:
16. 7. 2019 PRÁZDNINOVÝ DENNÍK - technika pečiatkovania (od 4 r.)
17. 7. 2019 VESELÁ POHĽADNICA - technika tlače z koláže (od 6 r.)
18. 7. 2019 TAŠKA VÝLETNÍKA - technika kyanotypie (od 8 r.)

13. 8. 2019 PRÁZDNINOVÝ DENNÍK - technika pečiatkovania (od 4 r.)
14. 8. 2019 VESELÁ POHĽADNICA - technika tlače z koláže (od 6 r.)
15. 8. 2019 TAŠKA VÝLETNÍKA - technika kyanotypie (od 8 r.)

Cena: 3 €/dieťa
Prihlasovanie: vanda.kralovicova@muzeumpezinok.sk, 0911 615 029

PS: nejde o tradičnú techniku modrotlače, ale o alternatívne jednoduchšie techniky, ktoré len výsledná modrá farba spája 

Cieľom je oboznámiť najmladšiu generáciu s typicky ľudovou kultúrou malokarpatského regiónu prostredníctvom zážitkovej a kreatívno podnetnej tvorivej dielne. Projekt sa zameriava na podoby malokarpatského ornamentu v štylizovanej forme, pričom spojovacím motívom je okrem iného modrá farba z dôvodu jej častého používanie v malokarpatskom regióne. Sekundárnym cieľom projektu je prepojiť históriu so súčasnosťou s dôrazom na tvorbu autorských hand-made výrobkov (denník s textilným prebalom, plátenná taška, pohľadnica). Projekt si takisto kladie za cieľ zapájať miestnu komunitu do aktivít tohto typu, ktoré majú veľmi úzke prepojenie s históriou a tradíciou. Budovanie stáleho komunitného zázemia pre danú cieľovú skupinu je jednou z priorít múzea v nadchádzajúcej sezóne.