Autorská prezentácia knihy Pevnosť v Malých Karpatoch

Malokarpatské múzeum v Pezinku predstavuje novú publikáciu, ktorá prezentuje dlhoročné výsledky svojho archeologického bádania v priestore veľkomoravskej pevnosti vo Svätom Jure, evidovanej ako národná kultúrna pamiatka Hradisko Neštich.

Prezentácia novej publikácie sa uskutoční 5. marca o 17:00 v Obradnej sále MSÚ vo Svätom Jure (Prostredná ulica 29, Svätý Jur).

Knihu Vám rád predstaví autor publikácie PhDr. Július Vavák, PhD, ktorý sa archeologickému výskumu na Hradisku Neštich venuje niekoľko rokov.

Počas prezentácie bude možné si knihu zakúpiť.

Tešíme sa na vás!

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.