Archeológia na hrade Biely Kameň

Pozývame vás na prednášku nášho kolegu Júliusa Vaváka, ktorá sa bude konať 31. mája o 17:30 v Hasičskej zbrojnici vo Svätom Jure. Prednáška bude venovaná prvému archeologickému výskumu na hrade Biely Kameň, ktorý prebehol v roku 2022. Okrem prezentácie materiálnej kultúry a nálezových situácií sa bude venovať významu a úlohe hradu v historickej krajine od jeho vzniku v 13. storočí.

Tešíme sa na vašu účasť!