Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja od 26.11. do 31.3. 2016

 Je možné prezentovať mier prostredníctvom zbraní?
 
Čo spája Keltov, Germánov, Turkov a vojská cisára Napoleona? Okrem dobyvateľských úspechov, ktoré dosiahli aj vďaka rozvoju vojenskej techniky, ovplyvňovali dejiny na území dnešného západného Slovenska.  Práve tým vojenským sa venuje výstava DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA.
Po prvýkrát predstavuje originály, akými sú rímsky oltár z vojenského tábora v Rusovciach, cenné archeologické nálezy alebo ručné palné zbrane. Dopĺňajú ich repliky dobového brnenia a výzbroje. Každé z ťažení ovplyvnilo život domáceho obyvateľstva, vyvolalo potrebu budovania opevnení, znamenalo pozývanie hostí z iných krajín a paradoxne rozvoj vinohradníctva, staviteľstva, remesiel atď.
Výstavný projekt, ktorý potrvá 4 mesiace, prichádza v čase, kedy je nielen Európa zmietaná nepokojmi a neustálymi bezpečnostnými ohrozeniami. Jeho prínos možno hľadať práve v tom, že umožňuje hľadať súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou.
Malokarpatské múzeum v Pezinku na výstave spolupracovalo s pracoviskami Slovenského národného múzea, Múzeom mesta Bratislavy, Galériou mesta Bratislavy, Mestským múzeom v Pezinku, Military historical museum, Slovenským archeologickým a historickým inštitútom, agentúrou Hector, Klubom vojenskej histórie - Templármi z hradu Bagras a S.C.E.A.R.- om. Vďaka tomu návštevník uvidí jedinečné predmety, ktoré dokresľujú európsky rozmer vojenských konfliktov na spomínanom území. Výstava DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA trvá od 26.novembra do 31. marca 2016,  pričom ponúkne aj prednášky spojené s kurátorským výkladom.

V Pezinku 2.12.2015
Vypracovala: Kišoňová Miroslava
Kontaktná osoba: Július Vavák, julius.vavak@muzeumpezinok.sk; 0911 404 023