Archív tlačových správ


KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSKUMU NA PRAVEKOM SÍDLISKU V BUDMERICIACH

22. október 2016, 14.00 hod.


Budmerice - lokalita Sušička

Využite jeseň na návštevu archeologického výskumu pravekej fortifikácie v Budmericiach. O tom, čo už archeológovia vďaka nálezom zistili, ale tiež o ich očakávaniach vám porozprávajú na jedinom tohtoročnom stretnutí s výkladom určenom pre verejnosť. 
Individuálne môžete výskum navštíviť kedykoľvek počas pracovného týždňa.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. 

/userfiles/files/TS%20Budmerice(1).pdf


Pezinské vinohrady sú najkrajšie! 


Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo výstavu, ktorá poukáže na súčasný stav malokarpatského vinohradníctva. To - na rozdiel od vinárstva, zažíva pomalý, no sústavný úbytok pestovaných plôch viniča. Výstava predstaví svetlé, ale aj tienistejšie stránky tohto odvetvia. Okrem prác vo vinohrade počas roka  prostredníctvom fotografií a autentických zbierkových predmetov sa dotkne aj
aktuálnych tém - nejednoznačného definovania „terroir“ v našich chotároch, spustnutých vinohradov, škodlivosti premnoženej lesnej a poľnej zvery či početného vtáctva. Záver však chce ukázať aj na pozitívne skutočnosti, ako napr. výsadbu nových vinohradov. Názov výstavy je úmyselne provokatívny, aby vyvolal odbornú aj laickú diskusiu. Vychádza z výroku, ktorý uvádza uhorský polyhistor Matej Bel v 18. storočí, a teda, že „pezinské vinohrady sú najkrajšie“. Úvodzovky tohto výroku majú poukázať na dnešnú kontroverziu a pomôcť nájsť príčiny či aspoň naznačiť východiská zo súčasnej situácie. Ambíciou autorov však nie je poučovanie návštevníka, ale vytvorenie si vlastného názoru na danú problematiku.
Dobré víno sa rodí už na kroch viniča. Ak máte k vínu blízky vzťah, určite by ste si výstavu nemali nechať ujsť.
Autorom prezentovaných fotografií je Ing. Pavol Stanko, žijúci v Pezinku 40 rokov, kurátorom výstavy Martin Hrubala. O tom, či sú pezinské vinohrady najkrajšie sa môžete presvedčiť od 4. septembra 2015 do 8. novembra 2015 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.  

V Pezinku 25.8. 2015
 
Kontaktná osoba: Martin Hrubala, martin.hrubala@muzeumpezinok.sk

/userfiles/files/Pezinske%20vinohrady%20su%20najkrajsie(1).doc