Depozitáre múzea

 
Malokarpatské múzeum v Pezinku pristúpilo v roku 2017 k realizáciu projektu, prostredníctvom ktorého boli dva depozitáre vybavené profesionálnym úložným systémom. Depozitáre múzea (depozitár textilu skla a keramiky a depozitár dreva a kovu) boli zariadené moderným úložným systémom, ktorý vyhovuje odborným kritériám, čím sa úspešne podarilo zvýšiť ochranu zbierkových predmetov múzea.
Múzeum získalo nové kovové zásuvkové skrine slúžiace na uloženie textílií a odevov. Ich prachotesné vlastnosti zabezpečia zbierkovým predmetom adekvátny stupeň ochrany pred ich prípadným znehodnotením. Kovová skriňa so závesným systémom ochráni citlivé odevy pred vzájomným trením a prachotesné uzatváranie zároveň zabráni prieniku nečistôt. Na mieru bola vyhotovená kovová skriňa s úchytným systémom pre militárie (konkr. historické pušky), ktorá týmto vzácnym kusom poskytne odborné a bezpečné uchovanie.
Malokarpatské múzeum v Pezinku sa systematicky od r. 2013 snaží o budovanie a dopĺňanie svojich troch depozitárov modernými, odbornými a bezpečnostnými prvkami, medzi ktoré patrí aj vhodný mobiliár – úložný systém pre zbierkové predmety. Postupne sa múzeu podarilo zriadiť depozitár dejín umenia a v tomto roku bola profesionálnym mobiliárom zariadená časť depozitáru skla, textilu a keramiky a časť depozitáru dreva a kovu. Projekt  podporil  z verejných  zdrojov  Fond  na  podporu  umenia.