Kalendár

Otvorenie novej expozície Dejiny mesta Svätý Jur
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure si pripravilo novú expozíciu, ktorá je venovaná dejinám mesta Svätý Jur. Otvorenie expozície sa uskutoční 3. 11. 2020.