Výstavy

ILUSTRÁCIE: Salvador DALÍ, Jean MARAIS, Jean COCTEAU, Tonino GUERRA


VINOHRADY, ĽUDIA, ČAS      20.4.2017 -  28.5.2017Kupeckého svet 2017


FELIBER POETRY _ Druhý život slov - Daniel Hevier
VÝSTAVA VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ